MARKETING

MARKETING

MARKETINGOVÁ STRATEGIE

Pokud chcete vyniknout v marketingu, potřebujete strategii, která přinese výsledky, které chce vaše společnost dosáhnout. Od určení cílů vaší společnosti až po přezkoumání výsledků můžeme vytvořit účinný plán v několika krocích. V My GGO umíme vytvořit úspěšnou marketingovou strategii pro společnosti v jakémkoliv odvětví. Marketingová strategie je plán, který nastiňuje kroky, které vaše společnost podnikne ke splnění svých cílů pro různé platformy. Tato strategie usměrňuje, jaký typ obsahu zveřejnit, s jakým publikem se spojit a jaké akce podpořit. Mnohé společnosti spoléhají na manažera pro strategii nebo marketingového ředitele, který vypracuje strategii pro členy týmu, kteří ji budou realizovat ale My GGO můžeme do tohoto procesu implementovat inovativní postupy, které pomohou vaší společnosti v růstu. Společnosti v každém odvětví mají potom potenciál efektivně využívat marketingovou strategii ve svůj prospěch.

rozvoj podnikání. efektivita strategie. škála taktik. silná základna. optimalizování webu. založení blogu. vytváření videí. aktivita sociálních síti. reklamní kampaň. online reklamní kampaň. spolupráce s influencermi. sponzorování charity. propagace produktů. propagace služeb. návštěvnost stránek. výsledky vyhledávání. klíčová slova. návody. otázky a odpovědi. recenze produktů. zákulisí firmy. ukázka produktů. sponzorované příspěvky. google PPC. facebook PPC. přidružený program. partnerství. odměny za doporučení. program doporučení. slevové kupóny. vnitřní struktura. kritéria. faktory. hledání informací

Chcete-li i nadále vyhrávat v internetovém marketingu, váš obsah musí být více než jen brilantní - musí lidem, kteří tento obsah konzumují, umožnit, aby se staly lepší verzí sebe samých.

Michelle StinsonRoss

výkonná ředitelka marketingových operací, Apogee Results

MARKETINGOVÉ TECHNIKY

Marketingové techniky vám pomáhají informovat co nejširší publikum o vašich produktech nebo službách. Z efektivních marketingových technik profitujete vy i vaše zákaznická základna. Informování vašich zákazníků zvyšuje úroveň jejich důvěry a podněcuje je k nákupu vašich produktů a služeb. Pochopení toho, které techniky nejlépe poslouží vašemu podnikání, vám pomůže zvýšit prosperitu a zisky vaší společnosti. V tomto vám My GGO může vytvořit strategii a zvýšit prodej vaší společnosti. Marketingové techniky jsou metoda, kterou společnosti používají na interakci se svými spotřebiteli. Je to způsob, jakým společnosti informují své potenciální a stávajících klientech o nových výhodách a vlastnostech svých výrobků nebo služeb. Cílem marketingových technik je podnítit cílovou skupinu klientů k nákupu, a tím zvýšit zisk společnosti. Při výběru marketingových technik je nezbytné pochopit podstatu poselství vaší společnosti, jak můžete efektivně oslovit co nejširší publikum vašch klientů.

informování zákazníků. efektivní marketingové techniky. zákaznická základna. důvěra zákazníků. zvýšení zisků. interakce se spotřebiteli. oslovení publika. identifikace publika. prodejní trychtýř. vyhodnocení strategie. optimalizování strategie. relevanci. orální marketing. přidaná hodnota. Storytelling. sociální média. autentičnost. užitečné informace. cold calling. videonávody. užitečné tipy. zvyšování viditelnosti. blogování. rozšíření publika. hodnotný obsah. lead magnet. letáky. plakáty. billboardy. slevové kupóny. doporučení. e-mailový marketing. zájmy publika. speciální balíčky. co-branding

Mnohé společnosti zapomněli, že prodávají skutečným lidem. Lidé se zajímají o celý zážitek, nejen o marketing, prodej nebo služby. Pokud chcete v moderní době skutečně zvítězit, musíte řešit problémy pro lidi.

Dharmesh Shah

technický ředitel a spoluzakladatel společnosti HubSpot

marketingové taktiky

Marketingové taktiky vám pomáhají realizovat strategii propagace vašeho produktu a zvyšování povědomí o značce, která se spojuje s vaší cílovou skupinou. Strategický plán, který jste si stanovili pro svou marketingovou strategii, musí splňovat krátkodobé a dlouhodobé cíle, které rozšiřují vaši společnost. Proto musíte mít načrtnuté marketingové taktiky, abyste měli přehled o vývoji vaší strategie. Marketingové taktiky jsou různé techniky, které se používají na prodej vašeho výrobku nebo služby klientům, kteří s největší pravděpodobností nakoupí služby nebo produkty od vaší společnosti. Tyto taktiky zvyšují šanci, že zákazníci od vás v budoucnu nakoupí, vzhledem k tomu, že jste si s nimi vybudovali stabilní vztah prostřednictvím více nákupů a interakcí. Aby byla marketingová taktika účinná, musí být zaměřena na správný trh, což vyžaduje komplexní průzkum, který ví My GGO pro vás realizovat. Pokud známe vaši cílovou skupinu, víme použít marketingové taktiky zaměřené na služby zákazníkům, abychom zjistili, jaké požadavky musíte na tomto trhu naplnit.

pověst značky. rozšíření povědomí. taktický marketing. marketingový tým. marketingový proces. implementace technik. publikování postů. reklamní kampaň. realistické kroky. dosažení cílů. zadefinování taktiky. stoupat podnikání. rozšíření publika. redefinice značky. obchodní cíle. publikum. pozice na trhu. příležitosti. silné stránky. slabé stránky. zvýšení výnosů. prodejní trychtýř. potenciální zákaznici. konzistentní hlas. provádění úprav. relevanci. zájmy publika. marketingové úsilí. potenciál společnosti. provedení analýzy. doporučení. e-mailový marketing. taktické nástroje. brainstorming. marketingová strategie

Vytvořte něco, co miluje 100 lidí, ne něco, co se líbí 1 milionu lidí.

brian Cheska

spoluzakladatel Airbnb

DIGITAL MARKETING

Digitální marketing je reklama nebo marketing, který poskytujete prostřednictvím digitálních kanálů, jako je počítač, telefon nebo jiné digitální zařízení. Existuje mnoho typů digitálního marketingu, které se používají k přilákání potenciálních zákazníků na základě toho, jak chce společnost komunikovat své poselství. Pochopení různých druhů digitálního marketingu vám může pomoci využít praktiky, které chcete v této oblasti zrealizovat. Zabýváme se různými druhy digitálního marketingu a tím, jak je efektivně využívat. Digitální marketing je marketing nebo reklama produktů, služeb a společností prostřednictvím elektronických zařízení na různých digitálních platformách. Mnohé společnosti používají digitální marketing na oslovení velkého počtu potenciálních zákazníků na různých platformách včetně sociálních médií a prostřednictvím e-mailu. Tento typ marketingu vám také umožňuje shromažďovat údaje o lidech, kteří si prohlížejí, lajka a kupují produkty nebo služby prostřednictvím reklam a různých interakcí. My GGO tyto údaje analyzuje, aby zjistila úspěšnost strategie, reklamy nebo celé kampaně. Tyto údaje můžeme také použít při strategiích tvorby obsahu a reklam, abychom je v My GGO lépe zaměřili na vašich potenciálních zákazníků.

reklama. marketing. digitální kanál. počítač. telefon. přilákání zákazníků. druh digitálního marketingu. efektivní využívání. oslovení zákazníků. údaje. analýza údajů. cílená kampaň. úspěch strategie. kliknutí. reakce. tvorba reklam. obsahový marketing. E - mailový marketing. mobilní marketing. blogové příspěvky. e-knihy. infografika. SEO. bulletin. propagační zprávy. relevanci. online komunita. slevový kód. videonávody. bezplatný dárek. doporučení. portfolio digitálního marketingu. seznam e - mailů. platforma. návratnost investic. míra prokliku. metriky. reklamní úsilí. zvyšování viditelnosti

Když se mě lidé ptají, jaká je návratnost investic do sociálních sítí, ptám se jich, jaká je návratnost investic do důvěry a jaká je návratnost investic do loajality. Odpovědí je, že pokud se použije na budování vztahů, výsledkem bude ... delší celoživotní hodnota zákazníka, větší průměrná hodnota objednávky a zvýšená frekvence nákupu. Vše měřitelné a vše vede ke zvýšení prodeje a zisku.

ted Rubin

přední stratég sociálního marketingu

MARKETING PLAN

Společnost vytváří marketingový plán, aby identifikovala svých potencionálních zákazníků a určila nejlepší marketingové strategie na jejich přilákání. Pomocí množství ukazatelů a analýzy údajů My GGO definuje kanály a metody, které navrhnou, abyste oslovili svou cílovou skupinu nebo jednotlivce. My GGO vám vytvoří marketingový plán, který vám může pomoci stát se efektivnějším profesionálem v oblasti marketingu nebo prodeje. Víme, jak napsat účinný marketingový plán, který přiláká zákazníky a vytvoří u nich i věrnost ke značce. Marketingový plán je důkladně zpracován dokument, který popisuje marketingové úsilí vaší společnosti. Marketingové plány obsahují důležité informace na přeměnu potenciálních kupujících na věrné zákazníky. V marketingových plánech máme definováno složky, jako jsou demografické údaje, cíle společnosti a marketingové strategie používané k dosažení těchto cílů.

identifikace zákazníků. marketingová strategie. analýza údajů. definování metod. oslovení cílové skupiny. efektivní plán. marketingový cíl. marketingová strategie. Cílový demografie. dosažení cílů. výsledky. poznání konkurence. SWOT analýza. parametry rozpočtu. stanovení cen. vyvinutí strategie. propagační emaily. silně stránky. slabé stránky. blogové příspěvky. maximalizování příležitosti. minimalizaci hrozeb. poslání společnosti. ideální kupující. typický kupující. informovanost kupujícího. unikátní prodejní návrh. značka. webová stránka. SEO. KPI. marketingové kanály. informovanost. rozhodnutí. úvha. obchodní služby. metriky. sociální média. obsahový marketing. veletrhy

Rozdíl mezi tím, co se očekává, a tím, co dosáhnete, je místem, kde se dějí zázraky, v podnikání iv životě.

Jay Baer

zakladatel společnosti Convince and Convert a autor bestselleru New York Times Youtility: Proč je inteligentní marketing o pomoci, nikoliv o psaní

BUZZ MARKETING

Díky internetu se v posledních letech výrazně zvýšila konkurence firem na marketingovém trhu, a to i díky metodě Buzz Marketing. Společnosti se snaží vyvolat nadšení pro své produkty a vytvářejí kampaně založené na interakci v sociálních sítích. Tento marketing se nazývá buzz marketing a jeho cílem je využít publikum na sociálních sítích k vytvoření mnoha konverzací o nejnovějším produktu nebo službě. Za tímto účelem společnost My GGO vyhledává vlivné osobnosti na sociálních sítích, které interpretují sdělení společnosti v naději, že to vyvolá pocit nadšeného očekávání kolem produktu, aby se produkt nebo služba prodaly. Naším cílem je definovat buzz marketing, nastínit, jak vytvořit buzz marketingovou kampaň, a poskytnout několik užitečných tipů, aby vaše kampaň byla úspěšná. Buzz marketing je také technika, při níž obchodníci využívají ústní reklamu k vyvolání očekávání spotřebitelů ohledně nového výrobku nebo služby. Buzz marketing vyvolává virální nadšení tím, že chytře přiměje spotřebitele propagovat produkt nebo službu prostřednictvím rozhovorů s rodinou, přáteli nebo na sociálních sítích. Buzz marketing je známý tím, že je poháněn především influencery na sociálních sítích, kteří se k produktu dostanou dříve než široká veřejnost. Tito lidé sdílejí své názory a zkušenosti, aby vytvořili povědomí. Díky zavedené online přítomnosti a působivému počtu sledujících má influencer na sociálních sítích moc ovlivnit nákupní rozhodnutí vašich klientů. Názory influencerů mají obvykle široký dosah, takže se jejich příspěvky rychle šíří po internetu a vyvolávají kolem značky nadšení, což může mít velký vliv na prodej. Z těchto důvodů se marketéři snaží navázat kontakt s těmito influencery, aby si vybudovali očekávání pro své nové produkty.

konkurenceschopnost. Viral. vyvolání nadšení. online interakce. využití publika. efektivní kampaň. ústní reklama. marketingová strategie. propagování produktu. široká veřejnost. sdílení názorů. rozruch. žádanost produkt. uvedení na trh. oslovení publika. influenceri. online přítomnost. sledovatelné. reakce. kliknutí. široký dosah. ovlivňování rozhodnutí. partnerství. očekávání. nové produkty. upoutání pozornosti. komunikace. komentář. živé vysílání. kontroverznost. potencionální spotřebitelé. ambasádorstvo. rychlost. jedinečnost. správné načasování. trailer. sdílení. sociální média. diverzifikace.

Rozhovor se zákazníky zvýší prodej, i když se o výrobku nebo službě nikdy nezmiňují.

George Farris

zakladatel společnosti Farris Marketing

MARKETINGOVÝ MIX

Marketing může být pro úspěch společnosti stejně důležitý jako kvalita výrobků a služeb, které nabízíte. Pro účinnou marketingovou strategii je nezbytný marketingový mix. My GGO dokonale ovládá marketingový mix a příklady jeho použití. Marketingový mix je kombinace marketingových metod včetně reklamy, prodeje, vztahů s veřejností a přímého marketingu na dosažení konkrétního marketingového cíle. Propagační mix je obvykle jen součástí většího marketingového mixu. S námi se můžete rozhodnout použít několik metod nebo se rozhodnout, že pro vaši kampaň může být nejúčinnější kombinace všech metod. Tradiční propagační mix má čtyři hlavní nástroje, které společnosti používají k vytvoření významu své služby nebo produktu a ovlivnění veřejnosti, aby si je koupila. Prvky propagačního mixu - tradiční propagační mix má čtyři hlavní nástroje, které společnosti používají k vytvoření významu své služby nebo produktu a ovlivnění veřejnosti, aby si je koupila: Reklama - společnosti platí za reklamu své služby nebo výrobku velkému počtu lidí ve stejnou dobu. Mezi běžné formy reklamy patří reklamy v televizi, novinách, direct mail, rozhlase, časopisech nebo na internetu. Podpora prodeje - podpora prodeje jsou krátkodobé pobídky na povzbuzení lidí, aby si koupili výrobek nebo službu. Příkladem jsou kupóny, slevy nebo hry a soutěže, kterých se může veřejnost zúčastnit. Vztahy s veřejností - tento typ propagace informuje veřejnost o službách a image společnosti. Příkladem mohou být tiskové konference nebo tiskové zprávy. Přímý marketing - tato strategie představuje osobnější přístup, který se zaměřuje přímo na zákazníky prostřednictvím osobních propagačních akcí, katalogů, e-mailů, telefonátů nebo pošty.

kvalita produktů. kvalita služeb. efektivní strategie. kombinace metod. vztah s veřejností. reklama. podpora prodeje. vytváření smyslu. propagace. online reklama. krátkodobý stimul. povzbuzení lidí. kupóny. slevy. soutěže. image společnosti. tiskové konference. katalogy. propagační e-maily. telefonický hovor. široký dosah. ovlivňování rozhodnutí. základní model. silná strategie. cena. produkt. místo. vytváření zisku. potřeby zákazníka. přizpůsobení změnám. marketingové techniky. marketingové strategie. speciální nabídky. oblast distribuce. cílové publikum. přímý marketing. prezentace služeb. podomní prodej. zpříjemnění zážitku

Cílem marketingu je znát a pochopit zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo služba vyhovovaly a prodávaly se sami.

Peter Drucker

Peter Ferdinand Drucker byl jeden z hlavních myslitelů 20.století v oblasti řízení a podnikání, Američan rakouského původu. Byl vyhledávaným poradcem v oboru managementu, znamenitý pedagog a lektor.