MY

MY

Spolupráce, z pozice klienta nebo Freelancer, znamená být v souladu s našimi základními hodnotami. Věříme, že dobře nastavené hodnoty společnosti jsou hlavním pilířem úspěchu.

společný růst ...

Jsme založení na společném růstu. Pomůžeme vám dosáhnout stanovené cíle a posouvat se dál ve vašem byznysu, ale zároveň se i my vzděláváme a nabíráme nové zkušenosti. Společně dokážeme každý den pokročit

1

2

zodpovědnost ...

Jen takové řešení, ve kterých si stoprocentně věříme. Ke každé úloze přistupujeme profesionálně a přebíráme odpovědnost za naši práci. Klienti se na nás mohou vždy spolehnout.

Priorita? ... klient!

My jsme lidé, vy jste lidé, naši klienti jsou lidé. Každý klient je něčím výjimečný a vyžaduje individuální přístup. Základem každé úspěšné spolupráce je znát potřeby klienta, které následně pomocí našich řešení proměníme na realitu.

3

4

globalizace ...

Abychom mohli poskytovat řešení nejvyšší kvality, musíme pracovat globálně. Spolupráce s profesionály z různých zemí Evropy, Asie, či Ameriky, nám umožňuje sledovat všechny aktuální trendy, získávat odlišný pohled na věc a být stále inovativní.

 

 

důvěra ...

Do vašeho projektu jste ochotni investovat peníze a chcete použít právě naše řešení. Pracujeme s lidmi, poznatky a technologiemi, kterým můžete důvěřovat. Vzájemná důvěra je klíčem k úspěchu a dosažení konečných cílů.

5

6

digitální svět ...

Doba neustále pokračuje a my pokračujme spolu s ní. Klademe důraz na využívání moderních digitálních nástrojů. Inovativní řešení digitálního světa urychlují komunikaci, šetří klientům peníze a fungují efektivněji.

trendy ...

Přizpůsobujeme se novým trendům a technologiím. Učíme se z minulosti, ale zároveň neustále objevujeme nové možnosti, jak nabízet efektivnější řešení. Naše inovace následně sdílíme s klienty.

7

8

vztahy ...

Kapitál vztahů je tvořen primárně dlouhodobými vztahy, které jsou součástí našeho vidění světa. Každý dlouhodobý vztah je soubor znalostí, zkušeností a důvěry s klientem. Dlouhodobé vztahy nám umožňují dokonale poznat klienta a pomáhat mu kontinuální růst. Ačkoli primárně se snažíme o dlouhodobé vztahy, zároveň řešíme i krátkodobé ad-hoc projekty, které oživují naši neustálou touhu po nových dimenzích.

9

komunikace ...

Komunikace je důležitá pro správné pochopení problému nebo požadavku. Důraz na online komunikaci, která umožňuje rychlou a efektivní výměnu informací. Podstatnou součástí řešení je i transparentnost. Nemáme rádi skryté poplatky a nejasně stanovené podmínky. Spolupráce znamená možnost otevřeně navrhnout řešení a představit jejich klientovi.

strategie ...

Slovo "průměr" neznáme. Klienti a my chceme vždy to nejlepší. Naše cíle sahají až ke hvězdám as klientům budujeme "raketoplán", který nás k nim vynese. Excelentní inovace znamenají prosperitu klientů. Kreativní řešení osloví nové zákazníky, posílí prodeje a posunou byznys klienta na vyšší level.

10

KONTAKT

© My GGO.studio

2020 All rights reserved
member of express 24, spol.sro

Zavolejte nebo napište nám