Doprava a výstavba

Saroute je diverzifikovanou společností, která se primárně zaměřuje na dopravní značení, silniční bezpečnostní zařízení a údržbu silnic. Její tým tvoří profesionálové, kteří neustále sledují nové trendy a aplikují inovace. Díky ní se společnosti daří neustále kupředu a být lídrem ve svém segmentu. Tyto hlavní hodnoty a činnosti jsme museli zakomponovat i do brandové identity a marketingové strategie. Při redesignu loga jsme se rozhodli pro minimalistický design s konzervativnějšími tmavými barvami. Zvolili jsme moderní font písma, který reprezentuje inovace a preciznost. Do loga jsme zakomponovali znaménko "plus" kontrastně podložené červenou barvou, jehož úkolem je vyjadřovat pokrok. Logo jsme aplikovali do všech firemních tiskovin, pro které jsme připravili specifické grafické designy. Návrhy vizitek a tiskovin jsme zvýraznili červenou barvou, která je typickým poznávacím znakem brandu. Korporátní identitu jsme se rozhodli podpořit reklamními předměty - pery s charakteristickým designem. V rámci grafických návrhů jsme připravili design polepů na dodávky a vizualizaci stěny s podsvíceným logem. Klientovi jsme poskytli naše služby foto a video studia. Zhotovené materiály jsme využili v rámci marketingové strategie na podporu korporátní identity a propagaci hlavních činností společnosti.

Detail portfolia

Značka Muller.Build spolupracuje se brandem Muller.Holdings a developerským projektem Gader.Villas. Zaměřuje se na stavbu moderních nemovitostí v nejvyšších evropských standardech. Při tvorbě korporátní identity jsme se zaměřili na detaily, které odliší brand od konkurenčních firem a budou strategicky reprezentovat hlavní hodnoty a klíčové benefity společnosti. Kladli jsme důraz zejména na tiskoviny, které v realitním sektoru propojují klienty s dodavateli služeb. Navrhli jsme barevnou kombinaci oranžové, bílé a šedé, kterou jsme aplikovali na vizitky, obálky, foldry, smlouvy a další tiskoviny. Základní barvy jsme doplnili o soubor grafik, které reprezentují základní činnosti společnosti. Grafiky jsme využili jako podklad na vizitky a další tiskoviny. Připravili jsme design interiérových posterů a exteriérových billboardů, které reprezentují služby klienta. Zvolili jsme moderní vizualizaci, kterou jsme oživili výraznými barvami. Ty pomohly k upoutání pozornosti potenciálních zákazníků.

Detail portfolia

Společnost Muller.Holdings je propojena se značkami Muller.Build a Gader.Villas, které působí v oblasti výstavby nových nemovitostí. Naším úkolem bylo vytvořit korporátní identitu společnosti a podpořit ji vhodnými aplikacemi brandingu na reklamní předměty a tiskoviny. Při tvorbě korporátní identity jsme se zaměřili na detaily, které odliší značku od konkurentů a budou strategicky reprezentovat hlavní hodnoty holdingu. Kladli jsme důraz zejména na tiskoviny, které v realitním sektoru propojují klienty s dodavateli a musí vzbuzovat pocity důvěry. Navrhli jsme barevnou kombinaci tmavomodré, bílé a šedé, kterou jsme aplikovali na vizitky, obálky, foldry, smlouvy a další tiskoviny. Barvy jsme doplnili o soubor grafik, které reprezentují základní činnosti společnosti. Grafiky jsme využili jako podklad na vizitky. Připravili jsme design interiérových posterů a exteriérových billboardů, které reprezentují nemovitosti klienta. Zvolili jsme moderní vizualizaci, kterou jsme podložili výraznými barvami. Detail portfolia

Pro brand Gader.Villas spolupracující se značkami Muller.Holdings a Muller.Build jsme vytvořili kompletní korporátní identitu a grafické designy billboardů. Tento developerský projekt se zaměřuje na stavbu moderních nemovitostí, při kterých významnou roli sehrává ekologie, inovativní postupy a důraz na používání prvotřídních materiálů. Do loga jsme proto vložili základní obrys domu a dopis, který odkazuje na ekologii. Minimalistický design je snadno rozeznatelný a zapamatovatelný. Reprezentuje moderní řešení a inovace, které jsou jedněmi z hlavních hodnot brandu. Logo jsme zakomponovali na originální reklamní předměty, které jsme ladily do specifické zelené barvy. Jako jednu z hlavních forem marketingové komunikace jsme navrhli exteriérové billboardy. Připravili jsme několik grafických návrhů billboardů, do kterých jsme zakomponovali vizualizace staveb klienta na charakteristickém barevném podkladu.

Detail portfolia

KONTAKT

© My GGO.studio

2020 All rights reserved
member of express 24, spol.sro

Zavolejte nebo napište nám