Právní bod

právní bod

Pro klienta jsme připravili grafické návrhy kompletní korporátní identity, vytvořili jsme profesionální promo fotografie, poskytli jsme služby v oblasti web developmentu a správy sociálních sítí. Při návrhu loga jsme se rozhodli pro minimalistický kruhový design, který reprezentuje kruhový stůl, symbolizuje zbroušení hran a hladký průběh řešení problémů. V případě vizitek jsme logo obohatili o několik barevných alternací vyjadřujících dynamiku a inovace, které jsou jedněmi z hlavních hodnot klienta. Připravili jsme návrh elegantního podsvíceného loga na stěnu představujícího exkluzivitu. Při advokátních kancelářích je velmi důležité, aby v potenciálních zákaznících vzbuzovaly pocit důvěry a spolehlivosti. Proto jsme se mezi základní reprezentační materiály rozhodli zařadit autentické fotografie advokátů a prostor kanceláře. Vytvořili jsme několik strategických fotografií a videí odrážejících základní hodnoty klienta. K zajištění moderní formy komunikace se zákazníky jsme navrhli webové stránky a vymysleli jsme efektivní způsoby komunikace prostřednictvím sociálních sítí.