MARKETING

MARKETING

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

Ak chcete vyniknúť v marketingu, potrebujete stratégiu, ktorá prinesie výsledky, ktoré chce vaša spoločnosť dosiahnuť. Od určenia cieľov vašej spoločnosti až po preskúmanie výsledkov môžeme vytvoriť účinný plán v niekoľkých krokoch. V My GGO vieme vytvoriť úspešnú marketingovú stratégiu pre spoločnosti v akomkoľvek odvetví. Marketingová stratégia je plán, ktorý načrtáva kroky, ktoré vaša spoločnosť podnikne na splnenie svojich cieľov pre rôzne platformy. Táto stratégia usmerňuje, aký typ obsahu zverejniť, s akým publikom sa spojiť a aké akcie podporiť. Mnohé spoločnosti sa spoliehajú na manažéra pre stratégiu alebo marketingového riaditeľa, ktorý vypracuje stratégiu pre členov tímu, ktorí ju budú realizovať ale My GGO môžme do tohto procesu implementovať inovatívne postupy, ktoré pomôžu vašej spoločnosti v raste. Spoločnosti v každom odvetví majú potom potenciál efektívne využívať marketingovú stratégiu vo svoj prospech.

rozvoj podnikania . efektivita stratégie . škála taktík . silná základňa . optimalizovanie webu . založenie blogu . vytváranie videí . aktivita sociálnych sieti . reklamná kampaň . online reklamná kampaň . spolupráca s influencermi . sponzorovanie charity . propagácia produktov . propagácia služieb . návštevnosť stránok . výsledky vyhladávania . kľúčové slová . návody . otázky a odpovede . recenzie produktov . zákulisie firmy . ukážka produktov . sponzorované príspevky . google PPC . facebook PPC . pridružený program . partnerstvo . odmeny za odporúčanie . program odporúčaní . zlavové kupóny . vnútorná štruktúra . kritéria . faktory . hľadanie informácií

Ak chcete aj naďalej vyhrávať v internetovom marketingu, váš obsah musí byť viac než len brilantný - musí ľuďom, ktorí tento obsah konzumujú, umožniť, aby sa stali lepšou verziou seba samých.

Michelle StinsonRoss

výkonná riaditeľka marketingových operácií, Apogee Results

MARKETINGOVÉ TECHNIKY

Marketingové techniky vám pomáhajú informovať čo najširšie publikum o vašich produktoch alebo službách. Z efektívnych marketingových techník profitujete vy aj vaša zákaznícka základňa. Informovanie vašich zákazníkov zvyšuje úroveň ich dôvery a podnecuje ich k nákupu vašich produktov a služieb. Pochopenie toho, ktoré techniky najlepšie poslúžia vášmu podnikaniu, vám pomôže zvýšiť prosperitu a zisky vašej spoločnosti. V tomto vám My GGO môže vytvoriť stratégiu a zvýšiť predaj vašej spoločnosti. Marketingové techniky sú metóda, ktorú spoločnosti používajú na interakciu so svojimi spotrebiteľmi. Je to spôsob, akým spoločnosti informujú svojich potenciálnych a existujúcich klientoch o nových výhodách a vlastnostiach svojich výrobkov alebo služieb. Cieľom marketingových techník je podnietiť cieľovú skupinu klientov k nákupu, a tým zvýšiť zisk spoločnosti. Pri výbere marketingových techník je nevyhnutné pochopiť podstatu posolstva vašej spoločnosti, ako môžete efektívne osloviť čo najširšie publikum vašch klientov.

informovanie zákazníkov . efektívne marketingové techniky . zákaznícka základňa . dôvera zákazníkov . zvýšenie ziskov . interakcia so spotrebiteľmi . oslovenie publika . identifikácia publika . predajný lievik . vyhodnotenie stratégie . optimalizovanie stratégie . relevantnosť . ústný marketing . pridaná hodnota . storytelling . sociálne média . autentickosť . užitočné informácie . cold calling . videonávody . užitočné tipy . zvyšovanie viditelnosti . blogovanie . rozšírenie publika . hodnotný obsah . lead magnet . letáky . plagáty . billboardy . zlavové kupóny . odporúčania . e-mailový marketing . záujmy publika . špeciálne balíčky . co-branding

Mnohé spoločnosti zabudli, že predávajú skutočným ľuďom. Ľudia sa zaujímajú o celý zážitok, nielen o marketing, predaj alebo služby. Ak chcete v modernej dobe skutočne zvíťaziť, musíte riešiť problémy pre ľudí.

Dharmesh Shah

technický riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti HubSpot

MARKETINGOVÉ TAKTIKY

Marketingové taktiky vám pomáhajú realizovať stratégiu propagácie vášho produktu a zvyšovania povedomia o značke, ktorá sa spája s vašou cieľovou skupinou. Strategický plán, ktorý ste si stanovili pre svoju marketingovú stratégiu, musí spĺňať krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré rozširujú vašu spoločnosť. Preto musíte mať načrtnuté marketingové taktiky, aby ste mali prehľad o vývoji vašej stratégie. Marketingové taktiky sú rôzne techniky, ktoré sa používajú na predaj vášho výrobku alebo služby klientom, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou nakúpia služby alebo produkty od vašej spoločnosti. Tieto taktiky zvyšujú šancu, že zákazníci od vás v budúcnosti nakúpia, vzhľadom na to, že ste si s nimi vybudovali stabilný vzťah prostredníctvom viacerých nákupov a interakcií. Aby bola marketingová taktika účinná, musí byť zameraná na správny trh, čo si vyžaduje komplexný prieskum, ktorý vie My GGO pre vás realizovať. Ak poznáme vašu cieľovú skupinu, vieme použiť marketingové taktiky zamerané na služby zákazníkom, aby sme zistili, aké požiadavky musíte na tomto trhu naplniť.

povesť značky . rozšírenie povedomia . taktický marketing . marketingový tím . marketingový proces . implementácia techník . publikovanie postov . reklamná kampaň . realisticke kroky . dosiahnutie cieľov . zadefinovanie taktiky . rást podnikania . rozšírenie publika . redefinícia značky . obchodné ciele . publikum . pozícia na trhu . príležitosti . silné stránky . slabé stránky . zvýšenie výnosov . predajný lievik . potencionálni zákaznici . konzistentný hlas . vykonávanie úprav . relevantnosť . záujmy publika . marketingové úsilie . potenciál spoločnosti . vykonanie analýzy . odporúčania . e-mailový marketing . taktické nástroje . brainstorming . marketingová stratégia

Vytvorte niečo, čo miluje 100 ľudí, nie niečo, čo sa páči 1 miliónu ľudí.

Brian Chesky

spoluzakladateľ Airbnb

DIGITAL MARKETING

Digitálny marketing je reklama alebo marketing, ktorý poskytujete prostredníctvom digitálnych kanálov, ako je počítač, telefón alebo iné digitálne zariadenia. Existuje mnoho typov digitálneho marketingu, ktoré sa používajú na prilákanie potenciálnych zákazníkov na základe toho, ako chce spoločnosť komunikovať svoje posolstvo. Pochopenie rôznych druhov digitálneho marketingu vám môže pomôcť využiť praktiky, ktoré chcete v tejto oblasti zrealizovať. Zaoberáme sa rôznymi druhmi digitálneho marketingu a tým, ako ich efektívne využívať. Digitálny marketing je marketing alebo reklama produktov, služieb a spoločností prostredníctvom elektronických zariadení na rôznych digitálnych platformách. Mnohé spoločnosti používajú digitálny marketing na oslovenie veľkého počtu potenciálnych zákazníkov na rôznych platformách vrátane sociálnych médií a prostredníctvom e-mailu. Tento typ marketingu vám tiež umožňuje zhromažďovať údaje o ľuďoch, ktorí si prezerajú, lajkujú a kupujú produkty alebo služby prostredníctvom reklám a rôznych interakcií. My GGO tieto údaje analyzuje, aby zistila úspešnosť stratégie, reklamy alebo celej kampane. Tieto údaje môžeme tiež použiť pri stratégiách tvorby obsahu a reklám, aby sme ich v My GGO lepšie zamerali na vašich potenciálných zákazníkov.

reklama . marketing . digitálny kanál . počítač . telefón . prilákanie zákazníkov . druh digitálneho marketingu . efektívne využívanie . oslovenie zákazníkov . údaje . analýza údajov . cielená kampaň . úspech stratégie . kliknutia . reakcie . tvorba reklám . obsahový marketing . E - mailový marketing . mobilný marketing . blogové príspevky . e-knihy . infografika . SEO . bulletin . propagačné správy . relevantnosť . online komunita . zlavový kód . videonávody . bezplatný darček . odporúčania . portfólio digitálneho marketingu . zoznam e - mailov . platforma . návratnosť investícií . miera prekliknutia . metriky . reklamné úsilie . zvyšovanie viditelnosti

Keď sa ma ľudia pýtajú, aká je návratnosť investícií do sociálnych sietí, pýtam sa ich, aká je návratnosť investícií do dôvery a aká je návratnosť investícií do lojality. Odpoveďou je, že ak sa použije na budovanie vzťahov, výsledkom bude... dlhšia celoživotná hodnota zákazníka, väčšia priemerná hodnota objednávky a zvýšená frekvencia nákupu. Všetko merateľné a všetko vedie k zvýšeniu predaja a zisku.

Ted Rubin

popredný stratég sociálneho marketingu

MARKETING PLAN

Spoločnosť vytvára marketingový plán, aby identifikovala svojich potencionálných zákazníkov a určila najlepšie marketingové stratégie na ich prilákanie. Pomocou množstva ukazovateľov a analýzy údajov My GGO definuje kanály a metódy, ktoré navrhnú, aby ste oslovili svoju cieľovú skupinu alebo jednotlivcov. My GGO vám vytvorí marketingový plán, ktorý vám môže pomôcť stať sa efektívnejším profesionálom v oblasti marketingu alebo predaja. Vieme, ako napísať účinný marketingový plán, ktorý priláka zákazníkov a vytvorí u nich aj vernosť k značke. Marketingový plán je dôkladne spracovaný dokument, ktorý opisuje marketingové úsilie vašej spoločnosti. Marketingové plány obsahujú dôležité informácie na premenu potenciálnych kupujúcich na verných zákazníkov. V marketingových plánoch máme definované zložky, ako sú demografické údaje, ciele spoločnosti a marketingové stratégie používané na dosiahnutie týchto cieľov.

identifikácia zákazníkov . marketingová stratégia . analýza údajov . definovanie metod . oslovenie cieľovej skupiny . efektívny plán . marketingový cieľ . marketingová stratégia . cieľova demografia . dosiahnutie cieľov . výsledky . spoznanie konkurencie . SWOT analýza . parametre rozpočtu . stanovenie cien . vyvinutie stratégie . propagačné emaily . silne stránky . slabé stránky . blogové príspevky . maximalizovanie príležitosti . minimalizovanie hrozieb . poslanie spoločnosti . ideálny kupujúci . typický kupujúci . informovanosť kupujúceho . unikátny predajný návrh . značka . webová stránka . SEO . KPI . marketingové kanály . informovanosť . rozhodnutie . úvha . obchodné služby . metriky . sociálne média . obsahový marketing . veľtrhy

Rozdiel medzi tým, čo sa očakáva, a tým, čo dosiahnete, je miestom, kde sa dejú zázraky, v podnikaní aj v živote.

Jay Baer

zakladateľ spoločnosti Convince and Convert a autor bestselleru New York Times Youtility: Prečo je inteligentný marketing o pomoci, nie o písaní

BUZZ MARKETING

Vďaka internetu sa v posledných rokoch v marketingu výrazne zvýšila konkurencia spoločností na trhu aj vďaka metóde Buzz Marketing. Spoločnosti sa snažia o „virál“, aby vyvolali vzrušenie o svojich produktoch a budujú kampane založené na online sociálnej interakcii. Tento marketing sa nazýva buzz marketing a jeho cieľom je využiť sociálne publikum na vytvorenie množstva konverzácií okolo najnovšieho produktu alebo služby. My GGO na tento účel vyhľadávaja sociálnych influencerov, aby interpretovali posolstvá spoločnosti v nádeji, že to vytvorí pocit vzrušeného očakávania okolo výrobku, aby sa výrobok alebo služba predávala. Našim cieľom je definovať buzz marketing, načrtnúť, ako vytvoriť buzz marketingovú kampaň, a poskytnúť niekoľko užitočných tipov, aby bola vaša kampaň úspešná. Buzz marketing je aj technika, pri ktorej obchodníci využívajú ústnu reklamu na vyvolanie očakávania spotrebiteľov v súvislosti s novým výrobkom alebo službou. Buzz marketing vyvoláva virálne nadšenie tým, že šikovne núti spotrebiteľov propagovať výrobok alebo službu prostredníctvom rozhovorov s rodinou, priateľmi alebo na sociálnych sieťach. Buzz marketing je známy tým, že je poháňaný predovšetkým influencermi sociálnych médií, ktorí dostanú produkt skôr ako široká verejnosť. Tieto osoby sa delia o svoje názory a skúsenosti s cieľom vytvoriť povedomie. So zavedenou prítomnosťou na internete a pôsobivým počtom sledovateľov má influencer v sociálnych médiách silu ovplyvniť nákupné rozhodnutia vašich klientov. Názory influencerov majú zvyčajne široký dosah, takže ich príspevky rýchlo putujú online a vytvárajú okolo značky vzrušenie, ktoré môže mať obrovský vplyv na predaj. Z týchto dôvodov sa obchodníci snažia nadviazať spoluprácu s týmito influencermi, aby vzbudili očakávanie svojich nových produktov.

konkurencieschopnosť . virál . vyvolanie nadšenia . online interakcia . využitie publika . efektívna kampaň . ústna reklama . marketingová stratégia . propagovanie produktu . široká verejnosť . zdielanie názorov . rozruch . žiadanosť produkt . uvedenie na trh . oslovenie publika . influenceri . online prítomnosť . sledovatelia . reakcie . kliknutia . široký dosah . ovplyvnovanie rozhodnutí . partnerstvo . očakávanie . nové produkty . upútanie pozornosti . komunikácia . komentár . živé vysielanie . kontroverznosť . potencionálny spotrebitelia . ambasádorstvo . rýchlosť . jedinečnosť . správne načasovanie . trailer . zdielania . sociálne média . diverzifikácia .

Rozhovor so zákazníkmi zvýši predaj, aj keď sa o výrobku alebo službe nikdy nezmienite.

George Farris

zakladateľ spoločnosti Farris Marketing

MARKETINGOVÝ MIX

Marketing môže byť pre úspech spoločnosti rovnako dôležitý ako kvalita výrobkov a služieb, ktoré ponúkate. Pre účinnú marketingovú stratégiu je nevyhnutný marketingový mix. My GGO dokonale ovláda marketingový mix a príklady jeho použitia. Marketingový mix je kombinácia marketingových metód vrátane reklamy, predaja, vzťahov s verejnosťou a priameho marketingu na dosiahnutie konkrétneho marketingového cieľa. Propagačný mix je zvyčajne len súčasťou väčšieho marketingového mixu. S nami sa môžete rozhodnúť použiť niekoľko metód alebo sa rozhodnúť, že pre vašu kampaň môže byť najúčinnejšia kombinácia všetkých metód. Tradičný propagačný mix má štyri hlavné nástroje, ktoré spoločnosti používajú na vytvorenie významu svojej služby alebo produktu a ovplyvnenie verejnosti, aby si ich kúpila. Prvky propagačného mixu – tradičný propagačný mix má štyri hlavné nástroje, ktoré spoločnosti používajú na vytvorenie významu svojej služby alebo produktu a ovplyvnenie verejnosti, aby si ich kúpila: Reklama – spoločnosti platia za reklamu svojej služby alebo výrobku veľkému počtu ľudí v rovnakom čase. Medzi bežné formy reklamy patria reklamy v televízii, novinách, direct mail, rozhlase, časopisoch alebo na internete. Podpora predaja – podpora predaja sú krátkodobé stimuly na povzbudenie ľudí, aby si kúpili výrobok alebo službu. Príkladom sú kupóny, zľavy alebo hry a súťaže, ktorých sa môže verejnosť zúčastniť. Vzťahy s verejnosťou – tento typ propagácie informuje verejnosť o službách a imidži spoločnosti. Príkladom môžu byť tlačové konferencie alebo tlačové správy. Priamy marketing – táto stratégia predstavuje osobnejší prístup, ktorý sa zameriava priamo na zákazníkov prostredníctvom osobných propagačných akcií, katalógov, e-mailov, telefonátov alebo pošty.

kvalita produktov . kvalita služieb . efektívna stratégia . kombinácia metód . vzťah s verejnosťou . reklama . podpora predaja . vytváranie zmyslu . propagácia . online reklama . krátkodobý stimul . povzdbudenie ľudí . kupóny . zľavy . súťaže . imidž spoločnosti . tlačové konferencie . katalógy . propagačné e-maily . telefonický hovor . široký dosah . ovplyvnovanie rozhodnutí . základný model . silná stratégia . cena . produkt . miesto . vytváranie zisku . potreby zákazníka . prispôsobenie zmenám . marketingové techniky . marketingové stratégie . špeciálne ponuky . oblasť distribúcie . cieľové publikum . priamy marketing . prezentácia služieb . podomový predaj . spríjemnenie zážitku

Cieľom marketingu je poznať a pochopiť zákazníka tak dobre, aby mu výrobok alebo služba vyhovovali a predávali sa sami.

Peter Drucker

Peter Ferdinand Drucker bol jeden z hlavných mysliteľov 20.storočia v oblasti riadenia a podnikania, Američan rakúskeho pôvodu. Bol vyhľadávaným poradcom v odbore manažmentu, znamenitý pedagóg a lektor.