MY

Spolupráca, z pozície klienta alebo freelancera, znamená byť v súlade s našimi základnými hodnotami. Veríme, že dobre nastavené hodnoty spoločnosti sú hlavným pilierom úspechu.

spoločný rast ...

Sme založení na spoločnom raste. Pomôžeme vám dosiahnuť stanovené ciele a posúvať sa ďalej vo vašom biznise, no zároveň sa aj my vzdelávame a naberáme nové skúsenosti. Spoločne dokážeme každý deň napredovať

1

2

zodpovednosť ...

Len také riešenia, v ktorých si stopercentne veríme. Ku každej úlohe pristupujeme profesionálne a preberáme zodpovednosť za našu prácu. Klienti sa na nás môžu vždy spoľahnúť.

Priorita? ... klient!

My sme ľudia, vy ste ľudia, naši klienti sú ľudia. Každý klient je niečím výnimočný a vyžaduje si individuálny prístup. Základom každej úspešnej spolupráce je poznať potreby klienta, ktoré následne pomocou našich riešení premeníme na realitu.

3

4

globalizácia ...

Aby sme mohli poskytovať riešenia najvyššej kvality, musíme pracovať globálne. Spolupráca s profesionálmi z rôznych krajín Európy, Ázie, či Ameriky, nám umožňuje sledovať všetky aktuálne trendy, získavať odlišný pohľad na vec a byť stále inovatívny.

 

 

dôvera ...

Do vášho projektu ste ochotní investovať peniaze a chcete použiť práve naše riešenia. Pracujeme s ľuďmi, poznatkami a technológiami, ktorým môžete dôverovať. Vzájomná dôvera je kľúčom k úspechu a dosiahnutiu konečných cieľov.

5

6

digitálny svet ...

Doba neustále napreduje a my napredujeme spolu s ňou. Kladieme dôraz na využívanie moderných digitálnych nástrojov. Inovatívne riešenia digitálneho sveta urýchľujú komunikáciu, šetria klientom peniaze a fungujú efektívnejšie.

trendy ...

Prispôsobujeme sa novým trendom a technológiám. Učíme sa z minulosti, no zároveň neustále objavujeme nové možnosti, ako ponúkať efektívnejšie riešenia. Naše inovácie následne zdieľame s klientmi.

7

8

vzťahy ...

Kapitál vzťahov je tvorený primárne dlhodobými vzťahmi, ktoré sú súčasťou nášho videnia sveta. Každý dlhodobý vzťah je súbor vedomostí, skúseností a dôvery s klientom. Dlhodobé vzťahy nám umožňujú dokonale spoznať klienta a pomáhať mu kontinuálne rásť. Hoci primárne sa snažíme o dlhodobé vzťahy, zároveň riešime aj krátkodobé ad-hoc projekty, ktoré oživujú našu neustálu túžbu po nových dimenziách.

9

komunikácia ...

Komunikácia je dôležitá pre správne pochopenie problému alebo požiadavky. Dôraz na online komunikáciu, ktorá umožňuje rýchlu a efektívnu výmenu informácií. Podstatnou súčasťou riešení je aj transparentnosť. Nemáme radi skryté poplatky a nejasne stanovené podmienky. Spolupráca znamená možnosť otvorene navrhnúť riešenia a predstaviť ich klientovi.

stratégia ...

Slovo “priemer” nepoznáme. Klienti a my chceme vždy to najlepšie. Naše ciele siahajú až ku hviezdam a s klientom budujeme “raketoplán”, ktorý nás k nim vynesie. Excelentné inovácie znamenajú prosperitu klientov. Kreatívne riešenia oslovia nových zákazníkov, posilnia predaje a posunú biznis klienta na vyšší level.

10

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Viac informácií o tom, ako ich využívame nájdete na tejto podstránke.

Nastavenia ochrany osobných údajov boli uložené!
Privacy Settings

Ak navštevujete webstránky, môžu o vás ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača, najčastejšie vo forme cookies. Tu si môžete nastaviť aké cookies o vás budeme zbierať.


Cookies, ktoré používame Cookies používame na nasledujúce účely: a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach; b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehliadaní webovej stránky

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

Chrome Firefox Opera Internet Explorer Safari Edge

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok


Odmietam všetky služby
Akceptujem všetky služby