MY

MY

Spolupráca, z pozície klienta alebo freelancera, znamená byť v súlade s našimi základnými hodnotami. Veríme, že dobre nastavené hodnoty spoločnosti sú hlavným pilierom úspechu.

spoločný rast ...

Sme založení na spoločnom raste. Pomôžeme vám dosiahnuť stanovené ciele a posúvať sa ďalej vo vašom biznise, no zároveň sa aj my vzdelávame a naberáme nové skúsenosti. Spoločne dokážeme každý deň napredovať

1

2

zodpovednosť ...

Len také riešenia, v ktorých si stopercentne veríme. Ku každej úlohe pristupujeme profesionálne a preberáme zodpovednosť za našu prácu. Klienti sa na nás môžu vždy spoľahnúť.

Priorita? ... klient!

My sme ľudia, vy ste ľudia, naši klienti sú ľudia. Každý klient je niečím výnimočný a vyžaduje si individuálny prístup. Základom každej úspešnej spolupráce je poznať potreby klienta, ktoré následne pomocou našich riešení premeníme na realitu.

3

4

globalizácia ...

Aby sme mohli poskytovať riešenia najvyššej kvality, musíme pracovať globálne. Spolupráca s profesionálmi z rôznych krajín Európy, Ázie, či Ameriky, nám umožňuje sledovať všetky aktuálne trendy, získavať odlišný pohľad na vec a byť stále inovatívny.

 

 

dôvera ...

Do vášho projektu ste ochotní investovať peniaze a chcete použiť práve naše riešenia. Pracujeme s ľuďmi, poznatkami a technológiami, ktorým môžete dôverovať. Vzájomná dôvera je kľúčom k úspechu a dosiahnutiu konečných cieľov.

5

6

digitálny svet ...

Doba neustále napreduje a my napredujeme spolu s ňou. Kladieme dôraz na využívanie moderných digitálnych nástrojov. Inovatívne riešenia digitálneho sveta urýchľujú komunikáciu, šetria klientom peniaze a fungujú efektívnejšie.

trendy ...

Prispôsobujeme sa novým trendom a technológiám. Učíme sa z minulosti, no zároveň neustále objavujeme nové možnosti, ako ponúkať efektívnejšie riešenia. Naše inovácie následne zdieľame s klientmi.

7

8

vzťahy ...

Kapitál vzťahov je tvorený primárne dlhodobými vzťahmi, ktoré sú súčasťou nášho videnia sveta. Každý dlhodobý vzťah je súbor vedomostí, skúseností a dôvery s klientom. Dlhodobé vzťahy nám umožňujú dokonale spoznať klienta a pomáhať mu kontinuálne rásť. Hoci primárne sa snažíme o dlhodobé vzťahy, zároveň riešime aj krátkodobé ad-hoc projekty, ktoré oživujú našu neustálu túžbu po nových dimenziách.

9

komunikácia ...

Komunikácia je dôležitá pre správne pochopenie problému alebo požiadavky. Dôraz na online komunikáciu, ktorá umožňuje rýchlu a efektívnu výmenu informácií. Podstatnou súčasťou riešení je aj transparentnosť. Nemáme radi skryté poplatky a nejasne stanovené podmienky. Spolupráca znamená možnosť otvorene navrhnúť riešenia a predstaviť ich klientovi.

stratégia ...

Slovo “priemer” nepoznáme. Klienti a my chceme vždy to najlepšie. Naše ciele siahajú až ku hviezdam a s klientom budujeme “raketoplán”, ktorý nás k nim vynesie. Excelentné inovácie znamenajú prosperitu klientov. Kreatívne riešenia oslovia nových zákazníkov, posilnia predaje a posunú biznis klienta na vyšší level.

10