Gader Villas

gader villas

Pre brand Gader.Villas spolupracujúci so značkami Muller.Holdings a Muller.Build sme vytvorili kompletnú korporátnu identitu a grafické dizajny billboardov. Tento developerský projekt sa zameriava na stavbu moderných nehnuteľností, pri ktorých významnú úlohu zohráva ekológia, inovatívne postupy a dôraz na používanie prvotriednych materiálov. Do loga sme preto vložili základný obrys domu a list, ktorý odkazuje na ekológiu. Minimalistický dizajn je ľahko rozoznateľný a zapamätateľný. Reprezentuje moderné riešenia a inovácie, ktoré sú jednými z hlavných hodnôt brandu. Logo sme zakomponovali na originálne reklamné predmety, ktoré sme ladili do špecifickej zelenej farby. Ako jednu z hlavných foriem marketingovej komunikácie sme navrhli exteriérové billboardy. Pripravili sme viacero grafických návrhov billboardov, do ktorých sme zakomponovali vizualizácie stavieb klienta na charakteristickom farebnom podklade.

KONTAKT

© My GGO.studio

2020 All rights reserved
member of express 24, spol.s.r.o

Zavolajte alebo napíšte nám