Waste Management

waste management

So spoločnosťou Megawaste, do ktorej portfólia okrem brandu Facility management a Service patrí aj značka Waste Management pôsobiaca v sektore odpadového hospodárstva, sme nadviazali spoluprácu v roku 2015. Našou úlohou bolo vytvoriť holdingovú firemnú identitu a identitu jednotlivých produktových línií, ktorá odráža základné hodnoty korporácie, najmä etické podnikanie so zámerom na ekológiu, environmentálne myslenie, budovanie dôvery, tímovú prácu a inovatívne riešenia. Ako základ korporátnej identity sme sa rozhodli zvoliť zelený grafický dizajn, ktorý reprezentuje ekologické zameranie a inovácie. Základné farby brandu sme doplnili o súbor minimalistických grafík reprezentujúcich základné hodnoty a činnosti klienta, ktoré boli využité v rámci reklamných posterov. Navrhli sme dizajny billboardov, posterov a reklamných citylightov, ktoré prirodzene zapadajú do okolitého prostredia, no zároveň pútajú pozornosť a budujú image modernej a ekologickej firmy. V rámci korporátnej identity sme pripravili viacero vizualizácií polepov na vozidlá, v súlade so základnými farbami – zelenou, bielou a šedou. Brand sme sa rozhodli podporiť širokým spektrom reklamných predmetov. Keďže jednou zo základných hodnôt klienta je tímová práca, prišli sme s návrhmi reklamných predmetov, ktoré reprezentujú tímovosť. 

KONTAKT

© My GGO.studio

2020 All rights reserved
member of express 24, spol.s.r.o

Zavolajte alebo napíšte nám