Spoločnosť Helvet sa zameriava na výrobu náterových látok na cestné komunikácie a okolitú infraštruktúru, ale aj na fasády budov. Našou úlohou bolo vytvoriť grafické dizajny na podporu korporátnej identity a sily značky. Pri tvorbe grafických návrhov sme dbali na farebnosť a pestrosť. Jedným z našich riešení bol firemný kalendár na rok 2020, do ktorého sme sa rozhodli zakomponovať exotické zvieratá. Tie sú nositeľom farebnosti, symbolom jedinečnosti a dôrazu na detaily. Na základe kalendára sme pripravili niekoľko samostatných nástenných obrazov. Jedným zo základných reprezentatívnych prvkov firmy sú vizitky. V prípade vizitiek sme sa rozhodli pre minimalistický dizajn s hlavnými odtieňmi farebného spektra. Na zviditeľnenie značky pri komunikácii so zákazníkmi a obchodnými partnermi sme navrhli grafický podklad listov a dokumentov, ktorý nesie základné farebné prvky brandu. Dizajnové a farebné znaky sme zakomponovali aj do návrhu foldrov na odkladanie dokumentov.