REKLAMA

REKLAMA

BRANDING

My GGO poskytuje rozsiahle portfólio stratégií / architektúry značiek, názvov, výskumných a dizajnérskych služieb. Nech už je váš produkt kdekoľvek v jeho životnom cykle, ponúkame vám na mieru šité a profesionálne riešenia identity, ktoré zaisťujú kreativitu, povedomie o vašej značke a skvelú kreatívu. S podporou nášho globálneho tímu odborníkov navrhneme jedinečné riešenia šité na mieru vašej obchodnej výzve. My GGO ponúka sadu služieb stratégie značiek, ktoré dopĺňajú naše možnosti v oblasti názvu, prieskumu trhu, dizajnu a registrácie. Tieto služby umožňujú našim klientom prijímať rozhodnutia založené na analýzach a údajoch pri budovaní ich značky, rozširovaní ich portfólia a rozširovaní ich spoločností na konkurenčnom trhu.

implementácia riešeni . zvýšenie povedomia . predvádzanie produktov . tipy . kreatívne stratégie . dosiahnutie cieľov . marketingové agentúry . kreatívne agentúry . vytváranie príjmov . technologické riešenia . uvádzanie na trh . reklama . webové stránky . mobilné aplikácie . splnenie štandardov . schvalovanie projektov . porozumenie podnikania . skúmanie trendov . dopyt . informované rozhodnutia . súvisiace služby . reklamné agentúry . propagačná kampaň . sociálne média . offline události . prieskum trhu . analýza trendov . analýza trhu . tvorba stratégií . budovanie značky . infografika . billboardy . časopisy . vývoj produktov . využívanie technologií . online prítomnosť . digitálny podpis . dizajnové agentúry . expanzia

Vybudovať si reputáciu trvá 20 rokov a zničiť ju možno za päť minút. Ak sa nad tým zamyslíte, budete robiť veci inak.

Warren Buffett

Warren Buffett, generálny riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway, je obchodný magnát a filantrop. Je jedným z najúspešnejších investorov na svete.

REKLAMNÉ RIEŠENIA

Reklamné riešenia vytvárajú propagačné kampane a materiály, ktoré zvyšujú povedomie o klientoch a ich produktoch alebo službách. Pomáhajú spoločnostiam prilákať nových zákazníkov a zvýšiť lojalitu a uznanie medzi ich súčasnými a novými zákazníkmi. Spoločnosti dnes majú prístup k širokej škále možností reklamy. Reklamné riešenia môžu osloviť zákazníkov na rôznych miestach vrátane sledovania televízie, prechádzky po meste alebo prehliadania internetu. Na určenie toho, ktoré typy reklamy najlepšie vyhovujú jej potrebám, môže vaša spoločnosť potrebovať vyhodnotiť množstvo faktorov, ako sú rozpočty alebo spotrebitelia, na ktorých sa chce zamerať atď. Reklamné riešenia sú súčasťou marketingovej stratégie spoločnosti. My GGO Používa reklamu na zdieľanie informácií o vašich výrobkoch alebo službách prostredníctvom rôznych médií. Reklamné prostredie sa zmenilo spolu s technológiou, pričom tlač a vysielanie reklamy slúžia ako tradičný formát a digitálna reklama slúži ako modernejšia možnosť reklamných riešení. Vďaka novým technológiám získali spoločnosti nové spôsoby zacielenia na spotrebiteľov a sledovania účinnosti svojich reklamných kampaní.

implementácia riešeni . zvýšenie povedomia . predvádzanie produktov . tipy . kreatívne stratégie . dosiahnutie cieľov . marketingové agentúry . kreatívne agentúry . vytváranie príjmov . technologické riešenia . uvádzanie na trh . reklama . webové stránky . mobilné aplikácie . splnenie štandardov . schvalovanie projektov . porozumenie podnikania . skúmanie trendov . dopyt . informované rozhodnutia . súvisiace služby . reklamné agentúry . propagačná kampaň . sociálne média . offline události . prieskum trhu . analýza trendov . analýza trhu . tvorba stratégií . budovanie značky . výroba reklamy . billboardy . časopisy . vývoj produktov . využívanie technologií . online prítomnosť . digitálny podpis . dizajnové agentúry . expanzia

Značka pre spoločnosť je ako povesť pre človeka. Dobrú povesť získavate tým, že sa snažíte robiť ťažké veci dobre.

Jeff Bezos

Podnikateľ a investor Jeff Bezos je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Amazon, vlastníkom denníka The Washington Post a zakladateľom vesmírneho podniku Blue Origin. Je jedným z najbohatších ľudí na svete.

DIGITÁLNE RIEŠENIA

Digitálne inovácie pracujú na návrhu a vývoji produktov a služieb na displejoch. Pomáhame spoločnostiam využívať technológie na zaujatie pozornosti spotrebiteľov a odlíšenie sa od konkurencie. My GGO má umelecké a technické znalosti na vytváranie digitálnych riešení, ktoré oslovia vašich klientov. Vytvárame webové a mobilné aplikácie s použitím responzívneho dizajnu a optimalizácie pre mobilné zariadenia, príspevky a kampane v sociálnych médiách a online reklamy. Riešime aj optimalizáciu pre vyhľadávače, aby zabezpečili, že sa ich klienti budú nachádzať na popredných miestach vo výsledkoch vyhľadávania. My GGO zhromažďuje údaje, ktoré merajú úspešnosť online kampaní, vrátane miery preklikov a konverzií ilustrujúcich interakcie publika. Zameriavame sa aj na verejnú propagáciu, tvorbe webových stránok a aplikácií na použitie v rámci vašej spoločnosti, napríklad interné databázy kontaktov pre vašich zamestnancov v spoločnosti a vytvárame inovatívne outdoor reklamy s využitím najnovších technológií.

implementácia riešeni . zvýšenie povedomia . predvádzanie produktov . technologie . zapojenie spotrebitelov . odlíšenie sa . dizajnér . technické znalosti . digitálne riešenia . technologické riešenia . mobilné aplikácie . responzívny dizajn . webové stránky . online reklama . SEO . analytika . reakcie . skúmanie trendov . kliknutia . digitálny podpis . SEM . UX . UI . sociálne média . online události . e-knihy . blogové príspevky . videonávody . metriky . mobilný marketing . online komunita . blog . online kurzy . optimalizácia . predajný lievik . zvyšovanie návštevnosti . kľúčové slová . influenceri . aktualizácia kódu .

Značka je len vnímanie a vnímanie sa časom prispôsobí realite.

Elon Musk

Technologický podnikateľ, inovátor a vizionár Elon Musk je generálnym riaditeľom spoločnosti Tesla Motors a podniku na výskum vesmíru SpaceX.

DIZAJNOVÉ RIEŠENIA

My GGO sa zvlásť profesionálne zameriavame na vzhľad značiek, produktov a služieb. Vďaka ním sú ponuky klientov lákavejšie alebo atraktívnejšie ako ich konkurencia. Pri realizácii svojej práce veľmi často spolupracujeme s ďalšími globálnymi kreatívnymi platformami vrátane medzinárodných reklamných a poradenských agentúr a freelancerov. Venujeme sa tvorbe rozvrhnutia pre online marketingové nástroje pre počítače alebo mobilné zariadenia vrátane elektronických bulletinov a webových stránok. Taktiež vytvárame layout a dizajnové detaily pre tradičnú tlačovú reklamu vrátane letákov, bulletinov, katalógov a plagátov. Vytvárajú vizuálne prvky, ktoré definujú firemnú identitu spoločnosti, vrátane loga, písma a obalov a navrhujeme dizajn výrobkov, aby vyzerali atraktívnejšie bez toho, aby sa znížila ich funkčnosť.

vzhľad značky . atraktívnosť . tlačový dizajn . digitálny dizajn . dizajnér . odlíšenie sa . dizajnér . logo . farba . sprievodca štýlom . formátovanie . štýl písania . obálky . tvary . animácia . billboardy . plagáty . vizitky . brožúra . hlavičkový papier . banner . UX . UI . časopisy . grafický dizajn . video . foto . tlačené materiály . statické obrazy . interaktivita . firemné štandardy . estetika značky . umenie . rozlíšenie . digitálny návrhar . uživateľský zážitok . rozloženie . ikonografia . produkčné umenie . produkcia . orezávanie . animátor . vizuálny koncept . prezentačné materiály . úprava videa

Branding je proces spojenia dobrej stratégie s dobrou kreativitou.

Marty Neumeier

Autor knihy „The Designful Company“ Marty Neumeier je spisovateľ, rečník a odborník na témy brandingu, dizajnu a kreativity.

Interaktívne riešenia/inovácie

Vytvárame inovatívne digitálne projekty, ktoré zvyčajne zahŕňajú nové technológie, multimédiá a zásady dizajnu priateľského k vašim klientom. Tvoríme aj pútavé webové stránoky, ktoré kladú veľký dôraz na interaktivitu. Ako interaktívna agentúra navrhujeme aj interaktívne hry pre webové stránky a mobilné aplikácie, ktoré pomáhajú vašim klientom sa zabaviť a zvyšujú lojalitu a povedomie o vašej značke. Vytvárame aj high-tech billboardy, ktoré podporujú v off line priestore angažovanosť vašich súčasných a potencionálnych zákazníkov a využívame aj virtuálnu realitu, rozšírenú realitu a ďalšie nové interaktívne technológie. My GGO dokáže pre vás vypracovať aj iné inovatívne riešenia ktoré využívajú tieto technológie vrátane displejov pri uvádzaní produktov na trh a prezentácií v obchodoch.

inovácia . multimédiá . webový design . interaktívne hry . mobilné aplikácie . zvýšenie loajality . povedomie značky . billboardy . virtuálna realita . uvádzanie produktov . komunikácia . obojsmerný vzťah . interakcia . interaktívne rozprávanie . vrstvené informácie . prispôsobený obsah . individualizované prostredie . zdieľanie obsahu . kvíz . SEM . ankety . zapojenie zákazníkov . spätná väzba . prieskum . upútanie pozornosti . výzvy . e-mailová kampaň . web odkazy . sociálne média . hashtag . zvýšenie viditelnosti . súťaže . marketingová stratégia . automatizovanie stratégie . interaktívny proces . uživateľský zážitok . reakcia . online nástroje . hodnotenia .

Ak nedáte trhu príbeh, o ktorom by mal hovoriť, definuje príbeh vašej značky za vás.

David Brier

David Brier je odborník na branding a identitu značky, dizajnér, rečník, bloger a autor knihy „Brand Intervention“.

Poradenské riešenia/inovácie

My GGO vypracúvava kreatívne stratégie, ktoré pomáhajú spoločnostiam prilákať nové publikum alebo si udržať existujúcich zákazníkov. Využívame údaje klientov a prieskumy trhu, aby sme zabezpečili, že vaše stratégie budú mať čo najväčšiu šancu na úspech. Dokážeme vám poradiť aj v mnohých iných oblastiach. Napríklad: V expanzii na nové trhy – na základe prieskumu trhu a údajov o úspešnosti produktov alebo služieb klienta pomáhame spoločnostiam určiť, ako by mali rozšíriť svoju klientsku základňu a kde by expanzia mohla byť výhodná. Ďalej zvyšovanie predaja a príjmov – radíme spoločnostiam vytvárať efektívne stratégie, ktoré zvyšujú zisky a znižujú prevádzkové náklady. Profesionálnou časťou našich riešení je uvádzanie nových produktov alebo služieb na trhy – My GGO vám poradí, ktoré nové výrobky alebo služby zákazníci chcú a ako ich uviesť na trh.
A na záver máme riešenia na zlepšenie prevádzky a procesov – kde vám pomôžeme s vašim cieľom riešit efektívnejšie procesy a účinnejšie operácie vo všetkých oblastiach vrátane vývoja, výroby, logistiky a služieb

kreatívna stratégia . získanie publika . udržanie zákazníka . prieskum trhu . implementácia . riadenie podniku . expanzia . zvýšenie zisku . zníženie nákladov . uvádzanie produktu . efektivita procesu . spätná väzba . dosiahnutie cieľov . informačné technológie . testovanie systému . analýza údajov . marketingova stratégia . imidž značky . marketingová kampaň . individualizované plány . branding . relevantnosť značky . dizajn produktu . slogan . povedomie značky . SEO . vidiťelnosť značky . kľúčové slová . tvorba obsahu . digitálny obsah . využitie zdrojov . rást spoločnosti . konzultácia . manažérske poradenstvo . strategické rozhodnutia . firemná kultúra . ľudské zdroje . stanovenie cieľov .

Ak vás majú ľudia radi, budú vás počúvať, ale ak vám dôverujú, budú s vami obchodovať.

Zig Zaglar

Zig Ziglar bol autor bestsellerov a motivačný rečník.