Neziskové organizácie

V rámci našej spolupráce s Megawaste sme zabezpečili aj tvorbu korporátnej identity pre nadáciu, ktorá je zameraná na vzdelávanie v oblasti ekológie a ochrany prírody. Úlohou bolo prezentovať základné poslanie a hodnoty nadácie čo najširšiemu spektru populácie. Pri tvorbe grafického návrhu loga sme sa rozhodli pre motív srdca vytvoreného z farebných štvorcov. Logo reprezentuje život, jeho pestrofarebnosť, nabáda k otvoreniu sa novým trendom a myšlienkam. Pripravili sme viacero billboardov určených do mestských podmienok, ktoré sme sa rozhodli ladiť do tmavších prírodných farieb. Minimalistický, jednoduchý a prirodzený dizajn billboardov vynikne v mestskom prostredí, prinúti okoloidúcich spomaliť a pozastaviť sa nad ich hlavnou myšlienkou. V rámci korporátnej identity sme navrhli postery. Štandardné billboardy sme sa rozhodli doplniť o menšie billboardy montované na bi-cykle, ktoré reflektujú hlavné hodnoty nadácie, najmä ekologický spôsob života. Medzi originálne formy brandingu sme zaradili grafický návrh vlajky. Logo nadácie sme zakomponovali taktiež na reklamné predmety.

Detail portfólia