Služby – servis

Služby a servis

Spoločnosť Help & Partners sa pripravuje na expanziu v sektore finančného poradenstva, predovšetkým v oblasti životného a neživotného poistenia, hypoték, úverov a investícií. Našou úlohou bolo vytvoriť korporátnu identitu a komunikačnú stratégiu, ktorá bude v potenciálnych klientoch vzbudzovať pocit dôvery a spoľahlivosti. Zároveň bolo dôležité navrhnúť branding tak, aby sa spoločnosť klienta dokázala odlíšiť od nemalej konkurencie v tomto sektore. Navrhli sme názov skladajúci sa zo slov Help (pomoc klientom pri kúpe finančných produktov) a Partners (finanční makléri spoločnosti sú partnerom svojich klientov, vzbudzujú pocit dôvery a spoľahlivosti). Pri návrhu loga sme sa rozhodli pre motív reprezentujúci komunikáciu, ktorá je jednou z hlavných hodnôt spoločnosti. Ako základnú brandovú farbu sme
zvolili modrú, ktorá reprezentuje slobodu, dôveru a spoľahlivosť. Logo spoločnosti sme aplikovali na viaceré reklamné predmety. Navrhli sme viacero dizajnov pier, logo sme zakomponovali na dáždnik, vlajku, pohár a navrhli sme vizualizáciu polepu na auto. V rámci komunikačnej stratégie sme sa rozhodli využiť billboardy. Pripravili sme grafické návrhy rôznych formátov billboardov a posterov. Do niektorých z nich sme zakomponovali tváre reálnych ľudí, ktoré podporujú autoritu značky a vzbudzujú pocit dôvery. Využili sme naše foto štúdio, prostredníctvom ktorého sme pripravili fotografické podklady. Náš kreatívny tím navrhol originálne a dobre zapamätateľné texty, ktoré upútajú potenciálnych zákazníkov.

Detail portfólia

Našou úlohou pri značke servisnej činnosti patriacej do portfólia Megawaste, spolu so značkami Waste management a Facility management, bolo vytvoriť kompletnú firemnú identitu, ktorá odráža základné hodnoty a činnosti korporácie. Ako základ korporátnej identity sme sa rozhodli zvoliť žlté motívy, ktoré reprezentujú servisné činnosti a inovácie. Základné farby brandu sme doplnili o súbor minimalistických grafík reprezentujúcich základné hodnoty a činnosti klienta, ktoré boli využité v rámci reklamných posterov. Navrhli sme dizajny interiérových a exteriérových billboardov a reklamných tabúľ, ktoré prirodzene zapadajú do okolitého prostredia, no zároveň pútajú pozornosť a budujú image modernej a inovatívnej firmy. V rámci korporátnej identity sme pripravili viacero vizualizácií polepov na vozidlá, v súlade so základnými farbami – žltou, bielou a šedou. Brand sme sa rozhodli podporiť širokým spektrom reklamných predmetov. Keďže jednou zo základných hodnôt klienta je tímová práca, prišli sme s návrhmi reklamných predmetov, ktoré reprezentujú tímovosť. Detail portfólia

Pre značku Facility management patriacu do portfólia Megawaste, spolu so značkou Service a Waste management, sme vytvorili kompletnú firemnú identitu, ktorá odráža základné hodnoty a činnosti korporácie, medzi ktoré patrí najmä správa budov, rozvoj okolitej infraštruktúry a riadenie služieb. Ako základ korporátnej identity sme sa rozhodli zvoliť svetlomodré farebné motívy, ktoré vzbudzujú pocit dôvery, ale zároveň sú symbolom inovácií. Základné farby brandu sme doplnili o súbor minimalistických grafík reprezentujúcich základné hodnoty a činnosti klienta, ktoré boli využité v rámci reklamných posterov. Navrhli sme dizajny interiérových a exteriérových billboardov a reklamných tabúľ, ktoré prirodzene zapadajú do okolitého prostredia, no zároveň pútajú pozornosť a budujú image modernej a spoľahlivej firmy. V rámci korporátnej identity sme pripravili viacero vizualizácií polepov na vozidlá, v súlade so základnými farbami –modrou, bielou a šedou. Brand sme sa rozhodli podporiť širokým spektrom reklamných predmetov. Keďže jednou zo základných hodnôt klienta je tímová práca, prišli sme s návrhmi reklamných predmetov, ktoré reprezentujú tímovosť. Detail portfólia

Značka Service24 reprezentuje inovatívne servisné služby, predovšetkým vodárov a elektrikárov, ktorí sú pripravení zakročiť 24 hodín denne. Medzi hlavné hodnoty spoločnosti patrí rýchlosť a vysoká kvalita poskytovaných služieb. Našou úlohou bolo vytvoriť korporátnu identitu, ktorá bude prezentovať moderný image značky a vzbudzovať v potenciálnych zákazníkoch pocit dôvery. Pri návrhu loga sme sa rozhodli pre minimalistický grafický dizajn, ktorý vystihuje hlavné činnosti spoločnosti. Ako podkladové farby sme vybrali žltú a čiernu. Žltá farba zaujme potenciálneho zákazníka a je charakteristická pre servisné služby. Grafické návrhy loga sme priniesli vo viacerých variáciách a tvaroch, ktoré môžu byť využité v rámci rôznych aplikácií. Jednotlivé formáty loga boli použité na webových stránkach spoločnosti, ale zakomponovali sme ich taktiež na rôzne reklamné predmety. Klienta zaujali tričká s korporátnou identitou, navrhli sme tak viacero vizualizácií a strihov. Reklamný textil sme doplnili o mikinu a do marketingovej stratégie sme sa rozhodli zapojiť ďalšie reklamné predmety, dáždnik a hrnček. Pri ich návrhu sme pracovali so základnými farbami brandu, ktoré sme strategicky skombinovali pre dosiahnutie optimálneho kontrastu. Detail portfólia