výrobné spoločnosti

Spoločnosť Helvet sa zameriava na výrobu náterových látok na cestné komunikácie a okolitú infraštruktúru, ale aj na fasády budov. Našou úlohou bolo vytvoriť grafické dizajny na podporu korporátnej identity a sily značky. Pri tvorbe grafických návrhov sme dbali na farebnosť a pestrosť. Jedným z našich riešení bol firemný kalendár na rok 2020, do ktorého sme sa rozhodli zakomponovať exotické zvieratá. Tie sú nositeľom farebnosti, symbolom jedinečnosti a dôrazu na detaily. Na základe kalendára sme pripravili niekoľko samostatných nástenných obrazov. Jedným zo základných reprezentatívnych prvkov firmy sú vizitky. V prípade vizitiek sme sa rozhodli pre minimalistický dizajn s hlavnými odtieňmi farebného spektra. Na zviditeľnenie značky pri komunikácii so zákazníkmi a obchodnými partnermi sme navrhli grafický podklad listov a dokumentov, ktorý nesie základné farebné prvky brandu. Dizajnové a farebné znaky sme zakomponovali aj do návrhu foldrov na odkladanie dokumentov.

Detail portfólia

Nadnárodná nemecká spoločnosť Scheidt & Bachmann sa zameriava na vývoj riešení v oblasti dopravy, značenia, parkovania a distribúcie paliva. Na trhu pôsobí už od roku 1872 a vďaka pôsobeniu vo viacerých kľúčových krajinách sveta sa jej darí napredovať a budovať si pozíciu lídra vo svojom segmente. Naša kooperácia s touto spoločnosťou spočívala predovšetkým v poskytnutí služieb video štúdia, prostredníctvom ktorého sme pripravili originálne propagačné materiály reprezentujúce spoločnosť, jej hlavné hodnoty a činnosti. Taktiež sme navrhli grafické riešenia, ktoré korporáciu reprezentujú pred potenciálnymi zákazníkmi a návštevníkmi areálov. Pripravili sme návrh poznámkového bloku. Do jeho dizajnu sme zakomponovali štruktúru grafík reprezentujúcich hlavné činnosti a hodnoty spoločnosti. Vyjadruje tak komplexnosť ponúkaných služieb a ich vzájomné prepojenie. Vytvorili sme dizajn skladacieho informačného letáku pre návštevníkov spoločnosti, do ktorého sme vložili základné grafické znaky brandu a kľúčové informácie. Detail portfólia

Coreta je jednou znajväčších slovenských firiem pôsobiacich voblasti tlače vizitiek, hlav-ičkových papierov, kníh, kalendárov, letákov, katalógov, ale aj mnohých iných firemných tlačovín. Poskytuje profesionálne riešenia pre široké spektrum klientov, od individuálnych zákazníkov, cez reklamné agentúry, až po veľké korporácie, čomu sme museli prispôsobiť celý návrh korporátnej identity abrandovú stratégiu. Do loga sme zakomponovali tlačiaren-ský stroj a farby. Pripravili sme viacero grafických návrhov bannerov, v ktorých sme apliko-vali originálne štýly písma, či chameleóna, ktorý je symbolom pestrosti. Navrhli sme reklamné tabule, ktoré potenciálnych zákazníkov upútajú svojou farebnosťou, výrazným dizajnom, no zároveň presne cielenou reprezentáciou základných hodnôt ačinností spoločnosti. Propagačné materiály sme obohatili opostery agrafický návrh plachty na príves kamióna. Okrem grafických riešení sme poskytli naše služby foto štúdia ainovovali sme we-bové stránky. Do online komunikačnej stratégie sme sa rozhodli zapojiť hlavne sociálne siete.

Detail portfólia