Help & Partners

help & partners

Spoločnosť Help & Partners sa pripravuje na expanziu v sektore finančného poradenstva, predovšetkým v oblasti životného a neživotného poistenia, hypoték, úverov a investícií. Našou úlohou bolo vytvoriť korporátnu identitu a komunikačnú stratégiu, ktorá bude v potenciálnych klientoch vzbudzovať pocit dôvery a spoľahlivosti. Zároveň bolo dôležité navrhnúť branding tak, aby sa spoločnosť klienta dokázala odlíšiť od nemalej konkurencie v tomto sektore. Navrhli sme názov skladajúci sa zo slov Help (pomoc klientom pri kúpe finančných produktov) a Partners (finanční makléri spoločnosti sú partnerom svojich klientov, vzbudzujú pocit dôvery a spoľahlivosti). Pri návrhu loga sme sa rozhodli pre motív reprezentujúci komunikáciu, ktorá je jednou z hlavných hodnôt spoločnosti. Ako základnú brandovú farbu sme
zvolili modrú, ktorá reprezentuje slobodu, dôveru a spoľahlivosť. Logo spoločnosti sme aplikovali na viaceré reklamné predmety. Navrhli sme viacero dizajnov pier, logo sme zakomponovali na dáždnik, vlajku, pohár a navrhli sme vizualizáciu polepu na auto. V rámci komunikačnej stratégie sme sa rozhodli využiť billboardy. Pripravili sme grafické návrhy rôznych formátov billboardov a posterov. Do niektorých z nich sme zakomponovali tváre reálnych ľudí, ktoré podporujú autoritu značky a vzbudzujú pocit dôvery. Využili sme naše foto štúdio, prostredníctvom ktorého sme pripravili fotografické podklady. Náš kreatívny tím navrhol originálne a dobre zapamätateľné texty, ktoré upútajú potenciálnych zákazníkov.