Právne kancelárie

právne kancelárie

Klient mal záujem o vytvorenie základných prvkov korporátnej identity, predovšetkým loga, grafických návrhov vizitiek, dokumentov a reklamných predmetov. Advokátska kancelária ponúka komplexné právne služby v najvyšších medzinárodných štandardoch. Medzi jej hlavné hodnoty patrí operatívnosť a vysoká kvalita služieb, ktorú bolo potrebné reprezentovať v rámci korporátnej identity. Pri návrhu loga sme sa rozhodli pre minimalistický moderný dizajn, ktorý symbolizuje dôveru, precíznosť a spoľahlivosť. Pripravili sme viacero jedinečných farebných alternatív pre aplikácie loga na rôzne podklady. Využili sme najmä hnedé a zlaté farebné motívy vzbudzujúce dojem prestíže a výnimočnosti. Pri návrhu vizitiek sme zvolili konzervatívnejší grafický dizajn. V rámci reklamných predmetov sme sa zamerali najmä na papierové foldre, zápisníky a perá. Dali sme si záležať na výbere kvalitných dizajnových pier, na ktoré sme zakomponovali logo advokátskej kancelárie. Okrem tradičných tmavých farebných kombinácií sme pri niektorých návrhoch pier a zápisníkov zvolili žiarivejšie zelené a červené farby, ktoré zastupujú jednotlivé produktové línie brandu. Detail portfólia

Pre klienta sme pripravili grafické návrhy kompletnej korporátnej identity, vytvorili sme profesionálne promo fotografie, poskytli sme služby v oblasti web developmentu a správy sociálnych sietí. Pri návrhu loga sme sa rozhodli pre minimalistický kruhový dizajn, ktorý reprezentuje kruhový stôl, symbolizuje zbrúsenie hrán a hladký priebeh riešenia problémov. V prípade vizitiek sme logo obohatili o viacero farebných alternácií vyjadrujúcich dynamiku a inovácie, ktoré sú jednými z hlavných hodnôt klienta. Pripravili sme návrh elegantného podsvieteného loga na stenu reprezentujúceho exkluzivitu. Pri advokátskych kanceláriách je veľmi dôležité, aby v potenciálnych zákazníkoch vzbudzovali pocit dôvery a spoľahlivosti. Preto sme sa medzi základné reprezentačné materiály rozhodli zaradiť autentické fotografie advokátov a priestorov kancelárie. Vytvorili sme viacero strategických fotografií a videí odrážajúcich základné hodnoty klienta. Na zabezpečenie modernej formy komunikácie so zákazníkmi sme navrhli webové stránky a vymysleli sme efektívne spôsoby komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí.  Detail portfólia