CORETA

VÝROBNÉ SPOLOČNOSTI

Coreta je jednou zo slovenských firiem pôsobiacich voblasti tlače vizitiek, hlav-ičkových papierov, kníh, kalendárov, letákov, katalógov, ale aj mnohých iných firemných tlačovín. Poskytuje profesionálne riešenia pre široké spektrum klientov, od individuálnych zákazníkov, cez reklamné agentúry, až po veľké korporácie, čomu sme museli prispôsobiť celý návrh korporátnej identity abrandovú stratégiu. Do loga sme zakomponovali tlačiaren-ský stroj a farby. Pripravili sme viacero grafických návrhov bannerov, v ktorých sme apliko-vali originálne štýly písma, či chameleóna, ktorý je symbolom pestrosti. Navrhli sme reklamné tabule, ktoré potenciálnych zákazníkov upútajú svojou farebnosťou, výrazným dizajnom, no zároveň presne cielenou reprezentáciou základných hodnôt ačinností spoločnosti. Propagačné materiály sme obohatili opostery agrafický návrh plachty na príves kamióna. Okrem grafických riešení sme poskytli naše služby foto štúdia ainovovali sme we-bové stránky. Do online komunikačnej stratégie sme sa rozhodli zapojiť hlavne sociálne siete.

KONTAKT

© My GGO.studio

2020 All rights reserved
member of express 24, spol.s.r.o

Zavolajte alebo napíšte nám