Cestovný ruch

Cestovný ruch

Tento projekt vznikol spoločne s projektom OK región, vďaka spolupráci slovenských a českých samospráv, s cieľom zviditeľniť a popularizovať oblasť Bystrickej doliny a mikroregiónu Povodie Stonávky v Česku. Tieto regióny prinášajú veľký potenciál na turistický ruch. V rámci projektu sme pôsobili ako subdodávateľ pre generálneho dodávateľa. Ozdobou regiónu sú prírodné krásy Malej Fatry, skanzen vo Vychylovke, či kostol v Radôstke. V rámci návrhu identity projektu sme poskytli viaceré grafické práce, najmä návrh loga a jeho aplikácií. Pri dizajne loga sme sa rozhodli využiť tradičný slovenský vzor, v Logo sme následne aplikovali aj na poštové obálky, pečiatky a tlačoviny. Podstatnou súčasťou identity projektu boli reklamné predmety. Na zvýraznenie bohatej histórie regiónu sme využili aplikácie loga na starožitné predmety a látky, ktoré sme dokumentovali formou fotografií. Využili sme aj našu videoprodukciu, pomocou ktorej sme pripravili autentické propagačné materiály. Vytvorili sme aj kompletnú stratégiu kampaní, vďaka ktorej sme projekt efektívne zacielili.

Detail portfólia

Projekt OK región vznikol na základe spolupráce cezhraničných partnerov – Mikroregiónu Bystrická dolina na Slovensku a Mikroregiónu Povodie Stonávky v Česku. Cieľom projektu OK región je propagovať turizmus v týchto lokalitách modernou prezentáciou prírodných krás a tradícií. Pre projekt sme pripravili kompletnú brandovú identitu zahŕňajúcu logo a aplikácie brandingu na propagačné materiály. Pri návrhu loga sme sa rozhodli pre minimalistický dizajn s písmenami OK evokujúcimi ľudskú postavu. Zvolili sme modrý farebný podklad, ktorý značke dodáva moderný feeling. Logo sme zakomponovali na praktické reklamné predmety. Táto stratégia brandingu umožňuje prirodzeným spôsobom zvyšovať povedomie o projekte a silu značky. Navrhli sme ďalšie formy brandovej komunikácie, predovšetkým propagáciu formou billboardov a citylightov. Pri tvorbe grafických návrhov billboardov a citylightov sme navrhli slogan „interesting region“, ktorého účelom je zvýšiť záujem okoloidúcich a priamo tak posilniť mieru konverzie. 

Detail portfólia

Mucha apartments sú luxusné rodinné apartmány v srdci Terchovej, ktoré sú pripravené vyhovieť aj tým najnáročnejším klientom. Našou úlohou bolo vytvoriť unikátnu korporátnu identitu, ktorá by reprezentovala základné hodnoty a benefity, ktoré klient ponúka. Keďže názov Mucha apartments má súvislosť s kapelou bratov Muchovcov, ktorá je v Terchovej veľmi obľúbená, do loga sme sa rozhodli zakomponovať tradičné husle. Tie sa stali základným charakteristickým prvkom, ktorý sme použili aj na vizitkách, reklamných plagátoch, obálkach a iných tlačovinách. Navrhli sme aj slogan: “Dom plný dobrých tónov”. Grafiku sme podporili naším foto a video štúdiom, prostredníctvom ktorého sme vyhotovili autentické zábery vyzdvihujúce atmosféru a zážitky, ktoré môže potenciálny klient v aparmánoch zažiť. Pri návrhu reklamných tabúľ sme využili najmä vizuály okolitej terchovskej prírody. Do dizajnu reklamných tabúľ sme zakomponovali fotografie zo všetkých ročných období, aby sme zabezpečili ich celoročné využitie.

Detail portfólia