OK Región

ok región

Projekt OK región vznikol na základe spolupráce cezhraničných partnerov – Mikroregiónu Bystrická dolina na Slovensku a Mikroregiónu Povodie Stonávky v Česku. Cieľom projektu OK región je propagovať turizmus v týchto lokalitách modernou prezentáciou prírodných krás a tradícií. Pre projekt sme pripravili kompletnú brandovú identitu zahŕňajúcu logo a aplikácie brandingu na propagačné materiály. Pri návrhu loga sme sa rozhodli pre minimalistický dizajn s písmenami OK evokujúcimi ľudskú postavu. Zvolili sme modrý farebný podklad, ktorý značke dodáva moderný feeling. Logo sme zakomponovali na praktické reklamné predmety. Táto stratégia brandingu umožňuje prirodzeným spôsobom zvyšovať povedomie o projekte a silu značky. Navrhli sme ďalšie formy brandovej komunikácie, predovšetkým propagáciu formou billboardov a citylightov. Pri tvorbe grafických návrhov billboardov a citylightov sme navrhli slogan „interesting region“, ktorého účelom je zvýšiť záujem okoloidúcich a priamo tak posilniť mieru konverzie.