Bystrická dolina

BYSTRICKÁ DOLINA

Tento projekt vznikol spoločne s projektom OK región, vďaka spolupráci slovenských a českých samospráv, s cieľom zviditeľniť a popularizovať oblasť Bystrickej doliny a mikroregiónu Povodie Stonávky v Česku. Tieto regióny prinášajú veľký potenciál na turistický ruch. V rámci projektu sme pôsobili ako subdodávateľ pre generálneho dodávateľa. Ozdobou regiónu sú prírodné krásy Malej Fatry, skanzen vo Vychylovke, či kostol v Radôstke. V rámci návrhu identity projektu sme poskytli viaceré grafické práce, najmä návrh loga a jeho aplikácií. Pri dizajne loga sme sa rozhodli využiť tradičný slovenský vzor, v Logo sme následne aplikovali aj na poštové obálky, pečiatky a tlačoviny. Podstatnou súčasťou identity projektu boli reklamné predmety. Na zvýraznenie bohatej histórie regiónu sme využili aplikácie loga na starožitné predmety a látky, ktoré sme dokumentovali formou fotografií. Využili sme aj našu videoprodukciu, pomocou ktorej sme pripravili autentické propagačné materiály. Vytvorili sme aj kompletnú stratégiu kampaní, vďaka ktorej sme projekt efektívne zacielili.