Muller Holdings

muller.holdings

Značka Muller.Build spolupracuje so brandom Muller.Holdings a developerským projektom Gader.Villas. Zameriava sa na stavbu moderných nehnuteľností v najvyšších európskych štandardoch. Pri tvorbe korporátnej identity sme sa zamerali na detaily, ktoré odlíšia brand od konkurenčných firiem a budú strategicky reprezentovať hlavné hodnoty a kľúčové bene-fity spoločnosti. Kládli sme dôraz najmä na tlačoviny, ktoré v realitnom sektore prepájajú klientov s dodávateľmi služieb. Navrhli sme farebnú kombináciu oranžovej, bielej a sivej, ktorú sme aplikovali na vizitky, obálky, foldre, zmluvy a ďalšie tlačoviny. Základné farby sme doplnili o súbor grafík, ktoré reprezentujú základné činnosti spoločnosti. Grafiky sme využili ako podklad na vizitky a ďalšie tlačoviny. Pripravili sme dizajn interiérových posterov a ex-teriérových billboardov, ktoré reprezentujú služby klienta. Zvolili sme modernú vizualizáciu, ktorú sme oživili výraznými farbami. Tie pomohli k upútaniu pozornosti potenciálnych zákazníkov.