Doprava a výstavba

Saroute je diverzifikovanou spoločnosťou, ktorá sa primárne zameriava na dopravné znače-nia, cestné bezpečnostné zariadenia a údržbu ciest. Jej tím tvoria profesionáli, ktorí neustálesledujú nové trendy a aplikujú inovácie. Vďaka nej sa spoločnosti darí neustále napredovať a byť lídrom vo svojom segmente. Tieto hlavné hodnoty a činnosti sme museli zakompono-vať aj do brandovej identity a marketingovej stratégie. Pri redizajne loga sme sa rozhodli pre minimalistický dizajn s konzervatívnejšími tmavými farbami. Zvolili sme moderný font písma, ktorý reprezentuje inovácie a precíznosť. Do loga sme zakomponovali znamienko „plus“ kon-trastne podložené červenou farbou, ktorého úlohou je vyjadrovať pokrok. Logo sme apliko-vali do všetkých firemných tlačovín, pre ktoré sme pripravili špecifické grafické dizajny. Návrhy vizitiek a tlačovín sme zvýraznili červenou farbou, ktorá je typickým poznávacím znakom brandu. Korporátnu identitu sme sa rozhodli podporiť reklamnými predmetmi – perami s charakteristickým dizajnom. V rámci grafických návrhov sme pripravili dizajn pole-pov na dodávky a vizualizáciu steny s podsvieteným logom. Klientovi sme poskytli naše služby foto a video štúdia. Zhotovené materiály sme využili v rámci marketingovej stratégie na podporu korporátnej identity a propagáciu hlavných činností spoločnosti.

Detail portfólia

Značka Muller.Build spolupracuje so brandom Muller.Holdings a developerským projektom Gader.Villas. Zameriava sa na stavbu moderných nehnuteľností v najvyšších európskych štandardoch. Pri tvorbe korporátnej identity sme sa zamerali na detaily, ktoré odlíšia brand od konkurenčných firiem a budú strategicky reprezentovať hlavné hodnoty a kľúčové bene-fity spoločnosti. Kládli sme dôraz najmä na tlačoviny, ktoré v realitnom sektore prepájajú klientov s dodávateľmi služieb. Navrhli sme farebnú kombináciu oranžovej, bielej a sivej, ktorú sme aplikovali na vizitky, obálky, foldre, zmluvy a ďalšie tlačoviny. Základné farby sme doplnili o súbor grafík, ktoré reprezentujú základné činnosti spoločnosti. Grafiky sme využili ako podklad na vizitky a ďalšie tlačoviny. Pripravili sme dizajn interiérových posterov a ex-teriérových billboardov, ktoré reprezentujú služby klienta. Zvolili sme modernú vizualizáciu, ktorú sme oživili výraznými farbami. Tie pomohli k upútaniu pozornosti potenciálnych zákazníkov.

Detail portfólia

Spoločnosť Muller.Holdings je prepojená so značkami Muller.Build a Gader.Villas, ktoré pôsobia v oblasti výstavby nových nehnuteľností. Našou úlohou bolo vytvoriť korporátnu identitu spoločnosti a podporiť ju vhodnými aplikáciami brandingu na reklamné predmety a tlačoviny. Pri tvorbe korporátnej identity sme sa zamerali na detaily, ktoré odlíšia značku od konkurentov a budú strategicky reprezentovať hlavné hodnoty holdingu. Kládli sme dôraz najmä na tlačoviny, ktoré v realitnom sektore prepájajú klientov s dodávateľmi a musia vzbudzovať pocity dôvery. Navrhli sme farebnú kombináciu tmavomodrej, bielej a sivej, ktorú sme aplikovali na vizitky, obálky, foldre, zmluvy a ďalšie tlačoviny. Farby sme doplnili o súbor grafík, ktoré reprezentujú základné činnosti spoločnosti. Grafiky sme využili ako podklad na vizitky. Pripravili sme dizajn interiérových posterov a exteriérových billboardov, ktoré reprezentujú nehnuteľnosti klienta. Zvolili sme modernú vizualizáciu, ktorú sme podložili výraznými farbami. Detail portfólia

Pre brand Gader.Villas spolupracujúci so značkami Muller.Holdings a Muller.Build sme vytvorili kompletnú korporátnu identitu a grafické dizajny billboardov. Tento developerský projekt sa zameriava na stavbu moderných nehnuteľností, pri ktorých významnú úlohu zohráva ekológia, inovatívne postupy a dôraz na používanie prvotriednych materiálov. Do loga sme preto vložili základný obrys domu a list, ktorý odkazuje na ekológiu. Minimalistický dizajn je ľahko rozoznateľný a zapamätateľný. Reprezentuje moderné riešenia a inovácie, ktoré sú jednými z hlavných hodnôt brandu. Logo sme zakomponovali na originálne reklamné predmety, ktoré sme ladili do špecifickej zelenej farby. Ako jednu z hlavných foriem marketingovej komunikácie sme navrhli exteriérové billboardy. Pripravili sme viacero grafických návrhov billboardov, do ktorých sme zakomponovali vizualizácie stavieb klienta na charakteristickom farebnom podklade.

Detail portfólia

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Viac informácií o tom, ako ich využívame nájdete na tejto podstránke.

Nastavenia ochrany osobných údajov boli uložené!
Privacy Settings

Ak navštevujete webstránky, môžu o vás ukladať informácie prostredníctvom vášho prehliadača, najčastejšie vo forme cookies. Tu si môžete nastaviť aké cookies o vás budeme zbierať.


Cookies, ktoré používame Cookies používame na nasledujúce účely: a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach; b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehliadaní webovej stránky

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

Chrome Firefox Opera Internet Explorer Safari Edge

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok


Odmietam všetky služby
Akceptujem všetky služby