Doprava a výstavba

Saroute je diverzifikovanou spoločnosťou, ktorá sa primárne zameriava na dopravné značenia, cestné bezpečnostné zariadenia a údržbu ciest. Jej tím tvoria profesionáli, ktorí neustále sledujú nové trendy a aplikujú inovácie. Vďaka nej sa spoločnosti darí neustále napredovať a byť lídrom vo svojom segmente. Tieto hlavné hodnoty a činnosti sme museli zakomponovať aj do brandovej identity a marketingovej stratégie. Pri redizajne loga sme sa rozhodli pre minimalistický dizajn s konzervatívnejšími tmavými farbami. Zvolili sme moderný font písma, ktorý reprezentuje inovácie a precíznosť. Do loga sme zakomponovali znamienko „plus“ kontrastne podložené červenou farbou, ktorého úlohou je vyjadrovať pokrok. Logo sme aplikovali do všetkých firemných tlačovín, pre ktoré sme pripravili špecifické grafické dizajny. Návrhy vizitiek a tlačovín sme zvýraznili červenou farbou, ktorá je typickým poznávacím znakom brandu. Korporátnu identitu sme sa rozhodli podporiť reklamnými predmetmi – perami s charakteristickým dizajnom. V rámci grafických návrhov sme pripravili dizajn polepov na dodávky a vizualizáciu steny s podsvieteným logom. Klientovi sme poskytli naše služby foto a video štúdia. Zhotovené materiály sme využili v rámci marketingovej stratégie na podporu korporátnej identity a propagáciu hlavných činností spoločnosti.

Detail portfólia

Značka Muller.Build spolupracuje so brandom Muller.Holdings a developerským projektom Gader.Villas. Zameriava sa na stavbu moderných nehnuteľností v najvyšších európskych štandardoch. Pri tvorbe korporátnej identity sme sa zamerali na detaily, ktoré odlíšia brand od konkurenčných firiem a budú strategicky reprezentovať hlavné hodnoty a kľúčové benefity spoločnosti. Kládli sme dôraz najmä na tlačoviny, ktoré v realitnom sektore prepájajú klientov s dodávateľmi služieb. Navrhli sme farebnú kombináciu oranžovej, bielej a sivej, ktorú sme aplikovali na vizitky, obálky, foldre, zmluvy a ďalšie tlačoviny. Základné farby sme doplnili o súbor grafík, ktoré reprezentujú základné činnosti spoločnosti. Grafiky sme využili ako podklad na vizitky a ďalšie tlačoviny. Pripravili sme dizajn interiérových posterov a exteriérových billboardov, ktoré reprezentujú služby klienta. Zvolili sme modernú vizualizáciu, ktorú sme oživili výraznými farbami. Tie pomohli k upútaniu pozornosti potenciálnych zákazníkov.

Detail portfólia

Spoločnosť Muller.Holdings je prepojená so značkami Muller.Build a Gader.Villas, ktoré pôsobia v oblasti výstavby nových nehnuteľností. Našou úlohou bolo vytvoriť korporátnu identitu spoločnosti a podporiť ju vhodnými aplikáciami brandingu na reklamné predmety a tlačoviny. Pri tvorbe korporátnej identity sme sa zamerali na detaily, ktoré odlíšia značku od konkurentov a budú strategicky reprezentovať hlavné hodnoty holdingu. Kládli sme dôraz najmä na tlačoviny, ktoré v realitnom sektore prepájajú klientov s dodávateľmi a musia vzbudzovať pocity dôvery. Navrhli sme farebnú kombináciu tmavomodrej, bielej a sivej, ktorú sme aplikovali na vizitky, obálky, foldre, zmluvy a ďalšie tlačoviny. Farby sme doplnili o súbor grafík, ktoré reprezentujú základné činnosti spoločnosti. Grafiky sme využili ako podklad na vizitky. Pripravili sme dizajn interiérových posterov a exteriérových billboardov, ktoré reprezentujú nehnuteľnosti klienta. Zvolili sme modernú vizualizáciu, ktorú sme podložili výraznými farbami. Detail portfólia

Pre brand Gader.Villas spolupracujúci so značkami Muller.Holdings a Muller.Build sme vytvorili kompletnú korporátnu identitu a grafické dizajny billboardov. Tento developerský projekt sa zameriava na stavbu moderných nehnuteľností, pri ktorých významnú úlohu zohráva ekológia, inovatívne postupy a dôraz na používanie prvotriednych materiálov. Do loga sme preto vložili základný obrys domu a list, ktorý odkazuje na ekológiu. Minimalistický dizajn je ľahko rozoznateľný a zapamätateľný. Reprezentuje moderné riešenia a inovácie, ktoré sú jednými z hlavných hodnôt brandu. Logo sme zakomponovali na originálne reklamné predmety, ktoré sme ladili do špecifickej zelenej farby. Ako jednu z hlavných foriem marketingovej komunikácie sme navrhli exteriérové billboardy. Pripravili sme viacero grafických návrhov billboardov, do ktorých sme zakomponovali vizualizácie stavieb klienta na charakteristickom farebnom podklade.

Detail portfólia