Saroute

saroute

Saroute je diverzifikovanou spoločnosťou, ktorá sa primárne zameriava na dopravné značenia, cestné bezpečnostné zariadenia a údržbu ciest. Jej tím tvoria profesionáli, ktorí neustále sledujú nové trendy a aplikujú inovácie. Vďaka nej sa spoločnosti darí neustále napredovať a byť lídrom vo svojom segmente. Tieto hlavné hodnoty a činnosti sme museli zakomponovať aj do brandovej identity a marketingovej stratégie. Pri redizajne loga sme sa rozhodli pre minimalistický dizajn s konzervatívnejšími tmavými farbami. Zvolili sme moderný font písma, ktorý reprezentuje inovácie a precíznosť. Do loga sme zakomponovali znamienko „plus“ kontrastne podložené červenou farbou, ktorého úlohou je vyjadrovať pokrok. Logo sme aplikovali do všetkých firemných tlačovín, pre ktoré sme pripravili špecifické grafické dizajny. Návrhy vizitiek a tlačovín sme zvýraznili červenou farbou, ktorá je typickým poznávacím znakom brandu. Korporátnu identitu sme sa rozhodli podporiť reklamnými predmetmi – perami s charakteristickým dizajnom. V rámci grafických návrhov sme pripravili dizajn polepov na dodávky a vizualizáciu steny s podsvieteným logom. Klientovi sme poskytli naše služby foto a video štúdia. Zhotovené materiály sme využili v rámci marketingovej stratégie na podporu korporátnej identity a propagáciu hlavných činností spoločnosti.

KONTAKT

© My GGO.studio

2020 All rights reserved
member of express 24, spol.s.r.o

Zavolajte alebo napíšte nám