Spracovanie odpadu

Spoločnosť Megawaste pôsobí v sektore odpadového hospodárstva. Do jej portfólia patria značky Service, Facility management a Waste management. Kladie dôraz na ekológiu a vysokú kvalitu služieb v medzinárodných štandardoch. Na reprezentáciu hlavných hodnôt a činností značky klienta sme využili naše grafické služby. V rámci nich sme korporátnu identitu zakomponovali na tlačoviny a vizitky. Vytvorili sme dizajn posterov s prírodnou tematikou, ktoré odkazujú na ekologické zameranie spoločnosti. Ako hlavné farby brandu sme zvolili zelenú, sivú a bielu. Navrhli sme odtiene, ktoré zachytia pozornosť, sú dobre zapamätateľné a odlíšia brand od konkurentov. Základné farby a logo sme doplnili aj o súbor grafík, ktoré reprezentujú základné činnosti a hodnoty spoločnosti. Tieto grafiky sme zakomponovali aj do tlačovín a posterov. V rámci stratégie budovania a posilňovania brandovej identity sme sa rozhodli využiť originálne reklamné predmety. Pri návrhu reklamných predmetov sme vytvorili viacero farebných variácií hrnčekov. Brandovú identitu sme aplikovali aj na popolníky, perá a dáždniky.

Detail portfólia

Pre túto spoločnosť sme vytvorili brandové identity viacerých značiek patriacich do jej portfólia – Facility management, Service a Waste management. Megawaste je popredným poskytovateľom služieb v odvetví odpadového hospodárstva. Na trhu pôsobí už viac ako 15 rokov a jej cieľom je neustále inovovať a rozširovať svoje portfólio služieb. V rámci vytvárania korporátnej identity sme predstavili viacero riešení. Vytvorili sme kompletný brandový manuál k logu, vizitkám a obálkam. Pri návrhu loga sme sa rozhodli pre šedú, zelenú a modrú farbu, ktorá symbolizuje čistotu, ekológiu a inovácie. Základné farby a logo sme doplnili o súbor grafík, ktoré reprezentujú základné činnosti a hodnoty spoločnosti. Vytvorili sme niekoľko billboardov a grafických návrhov posterov. Brandovú identitu sme podporili originálnymi reklamnými predmetmi. Okrem grafických návrhov sme poskytli riešenia v rámci komunikačnej stratégie a prostredníctvom nášho foto a video štúdia sme pripravili viacero personalizovaných propagačných materiálov. Pre klienta sme vykonali úpravy webových stránok a začali sme s propagáciou na sociálnych sieťach. Detail portfólia

So spoločnosťou Megawaste, do ktorej portfólia okrem brandu Facility management a Service patrí aj značka Waste Management pôsobiaca v sektore odpadového hospodárstva, sme nadviazali spoluprácu v roku 2015. Našou úlohou bolo vytvoriť holdingovú firemnú identitu a identitu jednotlivých produktových línií, ktorá odráža základné hodnoty korporácie, najmä etické podnikanie so zámerom na ekológiu, environmentálne myslenie, budovanie dôvery, tímovú prácu a inovatívne riešenia. Ako základ korporátnej identity sme sa rozhodli zvoliť zelený grafický dizajn, ktorý reprezentuje ekologické zameranie a inovácie. Základné farby brandu sme doplnili o súbor minimalistických grafík reprezentujúcich základné hodnoty a činnosti klienta, ktoré boli využité v rámci reklamných posterov. Navrhli sme dizajny billboardov, posterov a reklamných citylightov, ktoré prirodzene zapadajú do okolitého prostredia, no zároveň pútajú pozornosť a budujú image modernej a ekologickej firmy. V rámci korporátnej identity sme pripravili viacero vizualizácií polepov na vozidlá, v súlade so základnými farbami – zelenou, bielou a šedou. Brand sme sa rozhodli podporiť širokým spektrom reklamných predmetov. Keďže jednou zo základných hodnôt klienta je tímová práca, prišli sme s návrhmi reklamných predmetov, ktoré reprezentujú tímovosť.

Detail portfólia