Megawaste

megawaste

Spoločnosť Megawaste pôsobí v sektore odpadového hospodárstva. Do jej portfólia patria značky Service, Facility management a Waste management. Kladie dôraz na ekológiu a vysokú kvalitu služieb v medzinárodných štandardoch. Na reprezentáciu hlavných hodnôt a činností značky klienta sme využili naše grafické služby. V rámci nich sme korporátnu identitu zakomponovali na tlačoviny a vizitky. Vytvorili sme dizajn posterov s prírodnou tematikou, ktoré odkazujú na ekologické zameranie spoločnosti. Ako hlavné farby brandu sme zvolili zelenú, sivú a bielu. Navrhli sme odtiene, ktoré zachytia pozornosť, sú dobre zapamätateľné a odlíšia brand od konkurentov. Základné farby a logo sme doplnili aj o súbor grafík, ktoré reprezentujú základné činnosti a hodnoty spoločnosti. Tieto grafiky sme zakomponovali aj do tlačovín a posterov. V rámci stratégie budovania a posilňovania brandovej identity sme sa rozhodli využiť originálne reklamné predmety. Pri návrhu reklamných predmetov sme vytvorili viacero farebných variácií hrnčekov. Brandovú identitu sme aplikovali aj na popolníky, perá a dáždniky.

KONTAKT

© My GGO.studio

2020 All rights reserved
member of express 24, spol.s.r.o

Zavolajte alebo napíšte nám